školský rok 2016/2017

Záver šk. roku 2016/2017 (30. jún 2017)

V posledný školský deň triedni učitelia vyhodnotili celoročnú prácu žiakov, odovzdali im pochvaly a vysvedčenia a so želaním krásnych prázdnin ich odprevadili do slnečných letných dní.

Rozlúčková slávnosť (27. jún 2017)

Žiaci 9.ročníka si pripravili rozlúčkový program pre svojich učiteľov, ako poďakovanie za starostlivosť počas celej školskej dochádzky. Spolu s p. učiteľom Jánom Štrbom zaspievali piesne ,prečítali príhovor a, na prekvapenie nás všetkých, Dominik zahral aj skladbu na klavíri. Veríme, že na školu budú ešte dlho a v dobrom spomínať. Končiaci žiaci : Martina Kolompárová, Dominik Szikonya, Dominika Szikonyová ,Michaela Pondelová, Nikola Kotlárová, Dávid Kotlár a Dávid Lakatoš. Fotografie si môžete pozrieť TU

Návšteva z parlamentu (27. jún 2017)

Navštívila nás poslankyňa NR SR  p. Silvia Shahzad. Prezrela si našu školu a pohovorila s pani riaditeľkou Zitou Záhorskou . Z jej slov :  Želám si, aby sme nemuseli na všetko čakať roky. Nie každý toľko času má, no každý by mal dostať šancu. Som tu preto, aby som pomáhala hľadať rýchle a efektívne riešenia aj pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Rozlúčkové posedenie (26.jún 2017)

Žiaci 3. ročníka praktickej školy ukončili svoje štúdium a rozlúčili sa spolu s rodičmi so svojou pani učiteľkou Alenkou Karchňákovou . Na rozlúčkové posedenie si pripravili chutné pohostenie. Končiaci žiaci sú Samko Stolár, Simonka Solčianka a Paľko Kohajda. Fotografie si môžete pozrieť TU

Výtvarná súťaž Karola Ondreičku (21. jún 2017)

Výtvarnú súťaž Karola Ondreičku Mesiac detskej tvorby organizuje OZ Korytnačky v spolupráci s SPP ,Slovenským paralympijským výborom a časopisom Fifík. Tohto roku sa 18.ročníka tejto súťaže zúčastnilo 4500 detí .Medzi nimi aj naši žiaci, z ktorých Zlatica Rafaelová získala čestné uznanie a Daniel Rafael Cenu SPP . Ceny si prevzali v Bratislave so svojou triednou učiteľkou Evou Arpášovou a p.riaditeľkou Z. Záhorskou. Blahoželáme ! Fotografie si môžete pozrieť TU

Clipperton (21.jún 2017)

V stredu 21. júna 2017  nás navštívilo divadlo Clipperton s veselým predstavením rozprávky Popoluška. Divadielko sme si vychutnali na školskom dvore a schuti sme sa zasmiali na skvelých replikách a pekných piesňach.

Emka to vie (13. jún 2017)

„Emka to vie“  je preventívny program zameraný na rozvoj prosociálneho správania a predchádzanie sociálno- patologických javov prostredníctvom videí. Tieto sú zamerané na rôzne oblasti rizikového správania ako  počítačová závislosť alebo šikanovanie v rôznych situáciách života. Deti po zhliadnutí videa besedovali o vlastných skúsenostiach.

Deň krivých zrkadiel (12. jún 2017)

Na celom Slovensku sa každoročne koná stretnutie detí pod názvom Deň krivých zrkadiel. Je to deň ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí sa s heslom „ Sme iní, ale nie horší“ prezentujú v centrách miest. Naši žiaci z B a C variantu takto každoročne vystupujú na námestí v Nitre, zaspievajú , zatancujú a predvádzajú svoje originálne výrobky .Stretávajú sa tam s ľuďmi s podobným osudom, ale dokazujú aj ostatným, že napriek svojmu hendikepu sú šikovní a majú svoje miesto v spoločnosti. Fotografie si môžete pozrieť TU

Deň detí (1. jún 2017)

Deň detí sme oslavovali počas dvoch dní. 1. júna sa zabávali deti ŠMŠ, b variantu, C variantu a praktickej školy, ktorí okrem hier absolvovali aj hipoterapiu a odviezli sa na krásnych koníkoch. Dopoludnie 2.júna prežili žiaci A variantu pri zábavných a športových hrách a súťažiach. Na dopravnom ihrisku si pod dohľadom členov Mestskej polície upevnili vedomosti o dopravných značkách a pravidlách cestnej premávky a odviezli sa aj na kolobežkách a bicykloch. Všetky deti si pochutili na dobrotkách , ktoré dostali od vedenia školy. Fotografie si môžete pozrieť TU a TU

Od semienka po hustý les (19.máj 2017)

Naším každoročným hosťom sú lesní pedagógovia z Lesného závodu Topoľčianky, ktorí primeraným spôsobom priblížili deťom aktuálnu tému – ochranu životného prostredia. V programe Od semienka po hustý les podali informácie o stromoch, starostlivosti a ochrane stromov a lesov. Skutočnosť, že do našej školy prišli lesní inžinieri v krásnych uniformách, umocnila zážitky zo stretnutia. Poznatky a vedomosti deti nadobudli prirodzeným spôsobom, osobnou skúsenosťou a dotykom s reálnymi predmetmi, ktoré boli priamo z lesa. Fotografie si môžete pozrieť TU

Prednáška (15 .máj 2017)

Pozvanie do našej školy prijala kpt. Iveta Matejová z PZ SR. Jej prednáška bola zameraná na prevenciu kriminality a sociálno-patologických javov. Prednášku zorganizovala p.uč. Šramková. Fotografie si môžete pozrieť TU

Triedenie odpadu (5.máj 2017)

Interaktívna prednáška Triedenie odpadu pomohla žiakom 2. stupňa získať a upevniť si poznatky o triedení. Naučili sa, ako triediť odpad do jednotlivých farebných kontajnerov, kam sa odpad vynáša a akým spôsobom sa veci recyklujú. Prednášku a následnú besedu pripravili p. uč. Štrba a p. uč. Lukáčová.

Oznam

Prebytočný majetok (bývalá Osobitná škola, Chyzerovecká 80 ) prebytočný nehnuteľný majetok štátu na stránke ROPK.sk

Minifutbal (3.máj 2017)

Dňa 3. mája 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili Medzinárodného stretnutia v minifutbale v Nesvadoch.Spolu s našimi žiakmi súťažili tímy zo špeciálnych škôl z Hurbanova, Komárna, Vrábel, Hurbanova - Zelený Háj a maďarského Mosonmagyaróváru..Školu reprezentovali žiaci Dávid Lakatoš, Dominik Szikonya, Kevin Rafael, Franko Rafael a Erik Banda . V súťaži obsadili piate miesto.

Kuchynka je hotová ! (21. apríl 2017)

Vďaka sľúbenej sponzorskej pomoci IWCB sa nám podarilo dokončiť rekonštrukciu cvičnej kuchynky pre žiakov ŠZŠ a Praktickej školy. Kuchynka je krásna, nádherná a žiaci ju budú využívať na hodinách praktického vyučovania. Fotografie si môžete pozrieť TU.

Svetový deň Rómov (6. apríl 2017)

Tak , ako na všetkých školách na Slovensku, pri príležitosti Svetového dňa Rómov sme si aj my vo všetkých triedach prečítali krásnu rómsku rozprávku a hovorili sme o živote Rómov a o spolužití s nimi.

FIDLIKÁRA (27.marec 2017)

Dňa 27. marca 2017 navštívili našu školu členovia OZ Červený nos s programom Fidlikára. Tento program je určený pre žiakov nášho B a C variantu. Pomocou hudby, piesní a jednoduchých príbehov vstúpili deti do sveta fantázie, ktorý im priniesol nové emocionálne podnety s terapeutickým účinkom.

 

Deň vody (22.marec 2017)

Interaktívna prednáška, ktorú pripravil p. učiteľ Štrba, žiakom priblížila nielen krásu a dôležitosť našich vôd, ale aj problémy ,ktoré vyplývajú z ich znečisťovania. Zároveň získali informácie o tom, čo môžu ľudia urobiť preto, aby sa zachovala dobrá kvalita pitnej vody a vodných tokov.

 

Vernisáž výtvarných prác - Príroda v obrazoch  (21 .marec 2017)

Dňa 21.marca 2017 sa uskutočnili vyhodnotenie a vernisáž  14. ročníka Krajskej výtvarnej súťaže  žiakov so zdravotným znevýhodnením Nitrianskeho kraja pod názvom  Príroda v obrazoch. Súčasťou oficiálneho otvorenie vernisáže bol aj kultúrny program žiakov našej školy.  Oficiálne výsledky si môžete pozrieť TU a zostrih z kultúrneho programu TU. Z tohto krásneho podujatia máme aj veľmi bohatú fotodokumentáciu. Vyše 150 fotografií z nášho programu si môžete pozrieť v dvoch fotogalériách TU a TU a fotografie z vernisáže vystavených prác TU

Karneval (17.marec 2017)

Dňa 17. februára naše pane vychovávateľky spolu s triednymi učiteľmi zorganizovali pre žiakov karneval. Fotografie si môžete pozrieť TU. V ŠMŠ na Slnečnej ulici sa deti tiež zabavili. Fotografie si môžete pozrieť TU.

Toč sa ! Toč sa ! Kolovrátok (24. január 2017)

Dňa 24. januára 2017 Mestské múzeum oživilo výrobu priadze od pestovania ľanu, cez zber a až po spracovanie na priadzu s pánom Štefanom Doskočom. Skutočný ľan, ktorý dnes už len zriedka vidieť, náradie, ktoré sa pri jeho spracovaní na priadzu používalo, až po hotovú tkaninu dopĺňali miniatúrne ukážky zo zbierky pána Doskoča. Samotné pradenie priadze predvedviedli pani Emíla Partlová a Ľudmila Biela z Klubu dôchodcov z Jedľových Kostolian. Atmosféru tejto spoločenskej udalosti navodil spevácky súbor Zlatomoravčianka. Žiaci našej školy ,spolu so žiakmi ostatných ZŠ zo Zlatých Moraviec si tento pekný program užili, veľa sa naučili a výborne sa zabavili pri spoločnom speve krásnych ľudových piesní.

Výchovný koncert (20. december 2016)

Spolupráca medzi našou školou a ZUŠ Zlaté Moravce vyvrcholia v krásnom predvianočnom období. 20.12.2016 pripravili pedagógovia ZUŠ so svojimi žiakmi krásny výchovný koncert . Vypočuli sme si spievané vianočné koledy i skladby hrané na rôznych hudobných nástrojoch. Deti hrali sólovo, ale aj v menších i väčších zoskupeniach na husliach, klavíri , akordeóne,  keyboarde a rôznych dychových nástrojoch. Z koncertu sme odchádzali plní krásnych dojmov a obdivu k snahe a talentu detí a ich trpezlivých  učiteľov. Foto si môžete pozrieť TU

Mikuláš (7.december 2016)

Mikuláša ako každoročne najnetrpezlivejšie očakávali naši najmladší žiaci. Prišiel v spoločnosti anjelikov a čertíkov , čo bola pre deti veľmi emotívna skúsenosť Neobišla sa síce bez slzičiek, ale tie trvali krátko. V spoločenskej miestnosti deti Mikulášovi zaspievali, zarecitovali aj tancovali, aby si zaslúžili sladké balíčky. Starší žiaci ho čakali vo svojich triedach. Aj tí dostali darčeky a zažili spoločne veselé chvíle. Fotografie si môžete pozrieť TU

Prehliadka tvorivosti (6. december 2016)

Prehliadka tvorivosti žiakov špeciálnych škôl Nitrianskeho kraja sa konala 7.12.2016 už po pätnástykrát ako každoročne v aule UKF v Nitre. Už tradične ju organizovala Špeciálna základná škola internátna Nitra- Čermáň. Téma tohtoročnej prehliadky bola zameraná na príbeh z knihy Malý princ od Antoina Saint -Exupéryho. V programe deti predviedli veľa krásnych piesní, tancov a dramatizácií. Žiaci nášho tanečného krúžku pod vedením p. učiteľky Šramkovej a Zvolenskej zatancovali tanček na melódiu piesne Ta ne od Kristíny. Získali krásny dlhotrvajúci potlesk a  zážitok nielen  z prezentácií  detí z ostatných škôl, ale aj z vystúpení jedného zo spevákov tria La Gioia , Petra Chrenka a speváčky Brigity, ktorá každoročne podporuje tento krásny projekt venovaný hendikepovaným deťom.

Vianočné trhy (6. december 2016)

Už od začiatku školského roka naši šikovní pedagógovia a žiaci pripravovali krásne vianočné ozdoby, dekorácie , svietniky a drobné darčekové predmety, ktoré 6.12.2016 ponúkli na predaj na vianočných trhoch v Bratislave. Výťažok z predaja bude využitý na charitatívne účely.Fotografie si môžete pozrieť TU

Páračky v múzeu - II. ročník (25.november 2016)

Žiaci 4., 5. a 8. ročníka A variantu ŠZŠ navštívili  25. novembra 2016  priestory  Mestského múzea v Zlatých Moravciach, kde členovia Speváckeho súboru Kolovrátok z Prílep oživili tradíciu driapania peria, ktorá sa dnes takmer vytratila z domácností. Páranie bolo sprevádzané rozprávaním o tejto tradícii a spievaním piesní. Páranie peria sa v minulosti uskutočňovalo v zimnom období po ukončení hlavných prác. Ženy a dievčatá sa schádzali v jednej domácnosti, kde párali perie domácej gazdinej do chystanej výbavy pre dcéru, či pred krstinami. Perie sa páralo vo večerných hodinách do polnoci. Pri tejto spoločenskej udalosti sa rozprávali žartovné i strašidelné príbehy a spievali sa piesne. Po skončení práce boli žiaci pohostení tradičnými jedlami, ktoré sa v minulosti podávali pri tejto spoločenskej udalosti.Fotografie si môžete pozrieť TU

Vzácna návšteva (11.november 2016)

Našu školu navštívili dámy z IWCB (Medzinárodný klub žien v Bratislave ) Prišli za účelom prerokovania charitatívneho projektu Nová kuchynka. Prezreli si školu a jej okolie. Páčila sa im rôznorodosť vo výchovno-vzdelávacom procese a ocenili veľkú mieru empatie učiteľov k zdravotne znevýhodneným žiakom. Na záver prisľúbili opätovnú návšetu školy. O úspšenosti projektu sa dozvieme v najbližšších dňoch. Fotografie si môžete pozrieť TU

Tanečná súťaž Kreativ Dance Klasov (9. november 2016)

Žiaci Prkatickej školy Samko Stolár a Radka Mihalíková dňa 9. novembra 2016 reprezentovali našu školu na tanečnej súťaži "Kreativ Dance", ktorá sa konala v kultúrnom dome v Klasove. Tanečnú súťaž zabezpečoval Kreativ zariadenie sociálnych služieb Klasov. Súťažilo sa v 5 tanečných kolách, v ktorých jednotlivé páry predviedli tanečné štýly : Slovfox, Tango, Cha -Cha, Treestyle a ľudový tanec. Žiaci PŠ si tieto tanečné štýly nacvičili pod vedením Mgr. Aleny Karchňákovej a stali sa víťazmi temperamentného tanca Cha - Cha. Domov sme odchádzali plní zážiťkov a radosti z víťazstva. Fotografie si môžete pozrieť TU

Žabia princezná (23. spetember 2016)

23.septembra 2016 sa žiaci školy zúčastnili divadelného predstavenia Žabia princezná. Rozprávku zahrali mladí herci z Prešovského divadla Portál. Na predstavení bola veselá nálada, deti  spontánne reagovali  na repliky a odchádzali s dobrou náladou. Aj toto predstavenie prispelo ku kultúrnemu vyžitiu žiakov a k rozvoju ich estetického cítenia.

Tak sme začalismiley (5.september 2016)

Školský rok 2016/2017 sa začal 5.septembra 2016. Počasie neprialo tradičnému nástupu na školskom dvore, preto sa žiaci stretli  v jednotlivých triedach. Všetkých si podelili triedni učitelia a oboznámili ich s triednictvom a nasledujúcimi úlohami v školskom roku. Na nasledujúcom linku si môžete pozrieť rozdelenie triednictva pre školský rok 2016/17( Link na triednictvo)