Zavretá škola

Domáce úlohy a cvičenia 

Matematika 1 (súčet a rozdiel, násobilka a delilka, geometrické tvary) -KLIKNI SEM

Matematika 2 (násobilka a delilka - test na čas  ) -KLIKNI SEM

Matematika 3 Quiz s 12 otázkami z matematiky ) -KLIKNI SEM