Rada školy

Zloženie rady školy

Predseda :

Mgr. Eva Arpášová (za pedagogických zamestnancov)

 

členovia :

Mgr. Eva Zvolenská (za pedagogických zamestnancov)

Miroslava Juríková  (za nepedagogických zamestnancov)

Ing. Marta Mladá  (za zriaďovateľa)

Mgr. Danuša Hollá (za zriaďovateľa)

Mgr.Jana Bartová (za zriaďovateľa)

PhDr. Radovan Štukovský (za zriaďovateľa)

Jana Gregorová  (za rodičov)

Mariana Schniererová  (za rodičov)

Marianna Šabová  (za rodičov)

Andrea  Rácová (za rodičov)