F O T O G A L É R I A

 Fotogaléria 2019/2020

Vonkajší Snoezelen - priamy link

 

Fotogaléria 2017/2018

Deň stromov 2017 - priamy link

Rumcajs 2017 - priamy link

Výstava zvierat 2017 - priamy link

Dopravná výchova  2017 - priamy link

Pohyb je IN 2017 - priamy link

Nie drogám 2017 - priamy link

Zvieratkovo 2017 - priamy link

Mikuláš 2017 - priamy link

Prehliadka tvorivosti 2017 - priamy link

Koledy 2017 - priamy link

Vianočné trhy 2017 - priamy link

Krojované bábiky 2018 - priamy link

Karneval 2018 - priamy link

 

Fotogaléria 2016/2017

Páračky 2016 - priamy link

ICWB 2016 - priamy link

Mikuláš 2016 - priamy link

Vianočné trhy 2016 - priamy link

Koncert ZUŠ 2016 - priamy link

Kreativ Dance Klasov 2016 - priamy link

Vernisáž práce 2017  - priamy link

Vernisáž program 1. časť  2017 - priamy link

Vernisáž program 2. časť 2017  - priamy link

Enviro  2017 - priamy link

Maškarný ples   2017 - priamy link

PDV  2017 - priamy link

Deň krivých zrkadiel  2017 - priamy link

SPP výtvarná súťaž  2017 - priamy link

Den Detí A  2017 - priamy link

Den Detí B  2017 - priamy link

Rozlúčková 9. ročník 2017 - priamy link

Rozlúčková PRŠ 2017 - priamy link

 

 Fotogaléria 2015/2016

Začiatok šk. roku 2015/2016  - priamy link

Krajina zdravia 2015 - priamy link

Divadlo nebojsa 2015 - priamy link

Deň polície 2015 - priamy link

Bylinky 2015 - priamy link

Vianočný bazár 2015 - priamy link

Snoezelen 2015 - priamy link

Vianoce v múzeu 2015 - priamy link

Mikuláš 2015 - priamy link

Sponzorský dar ANEKO 2015 - priamy link

Prehliadka tvorivosti Nitra 2015 - priamy link

Ja som mladý remeselník 2015 - priamy link

Karneval 2016 - priamy link

Polepetko 2016 - priamy link

Veľká noc ŠKD 2016 - priamy link

Levice turnaj 2016 - priamy link

Výmena okien na Slnečnej 2016 - priamy link

Výtvarná súťaž SPP 2016 - priamy link

Hipoterapia 2016 - priamy link

Deň Zeme 2016 - priamy link

Poľsko 2016 - priamy link

Noc múzeí 2016 - priamy link

Zelený svet 2016 - priamy link

Lesy SR prednáška 2016 - priamy link

Exkurzia Čechy 2016 - priamy link

Rozlúčková 2016 - priamy link

Záver školského roku 2015/2016 - priamy link

 

 Fotogaléria 2014/2015

Stromčeky 2014 - priamy link

Vianočné trhy 2014 - priamy link

Mikuláš 2014 - priamy link

Štedrovečerná večera 2014 - priamy link

Karneval 2015 - priamy link

Výtvarná súťaž SPP 2015 - priamy link

Deň Zeme 2015 - priamy link

Hurbanovo futbal 2015 - priamy link

Bojnice 1. skupina 2015 - priamy link

Bojnice 2. skupina 2015 - priamy link

Klasov 2015 - priamy link

Rozlúčková 2015 - priamy link

XXL Akadémia 2015 - priamy link

Deň Detí 2015 - priamy link

Hipoterapia 2015 - priamy link

Rozlúčka PRŠ 2015 - priamy link

Láska ako dar 2015 - priamy link

Záver ško. roka 2014/2015 - priamy link

 

Fotogaléria 2013/2014

Comenius REGIO 2013 - priamy link

Kremnica 2014 - priamy link

Deň krivých zrkadiel 2014 - priamy link

Bojince 2014 - priamy link

Rozlúčková 2014 - priamy link

 

 Fotogaléria 2012/2013

Výstava k projektu REGIO 2012 - priamy link

Waršava klzisko 2013 - priamy link

Knižnica Siedlce 2013  priamy link

Waršava 2013 - priamy link

Malborg 2013 - priamy link

Habakuky 2013 - priamy link