OZ Chymere

Občianske združenie Chymére

Bolo založené v roku 2006. Jeho cieľom je pomoc pri napĺňaní základných potrieb detí, mladistvých a ľudí so zdravotným postihnutím. 

Má tiež ambíciu podporovať rozvoj praktických a sociálnych zručností a začleňovať ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti. Z finančných prostriedkov čerpáme na voľnočasové aktivity žiakov, exkurzie, učebné a školské potreby. Tým, ktorí ste nám prispeli, ďakujeme.

Priamy link na tlačivá pre 2 % z daní za  rok 2015 - tu je link