Vzdelávanie PZ

Aktualizačné vzdelávanie šk. rok 2021/2022

Rozšírenie kompetencie PZ v rozvíjaní finančnej gramotnosti žiakov s MP - priamy link

 

Aktualizačné vzdelávanie 2020/2021

Preventívne psychologické poradenstvo pre pedagogických a odborných

zamestnancov -   priamy link     

 

Rozšírenie kompetencie PZ v tvorbe edukačných cieľov orientovaných na žiaka - priamy link

 

Aktualizačné vzdelávanie šk. rok 2019/2020

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina priamy link