Rozhodnite o 2%

Vážení rodičia a priatelia školy, 

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie „Chymére“.  Tento dar vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy.

 

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre vás stručný návod, ako na to.

Ako postupovať ak:

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.  → priamy link  na tlačivo
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

 

Obchodné meno alebo názov:

C H Y M É R E

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Spojená škola, J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

37969323

 

 1. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa vášho bydliska.

 

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 
 4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

C H Y M É R E

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Spojená škola, J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

37969323

 

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). 
 4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

C H Y M É R E

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Spojená škola, J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

37969323

 

 1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

TLAČIVO NA POUKÁZENIE 2%  Z DANE  si môžete stiahnuť TU

 

Bližšie informácie a nutné kroky na poukázanie 2% nájdete na tomto LINKu