školský rok 2020/2021

Nebuď otrok drog

Súťaž a seriál vznikli ako súčasť projektu Nebuď otrok drog 6, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2020.

Opýtaj sa hviezdy - Viktor Vince – link na video TU

Opýtaj sa hviezdy - Celeste Buckingham – link na video TU

.Opýtaj sa hviezdy - Matej Toth – link na video TU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďakovný list pre IWCB / International Womens Club of Bratislava/

      Dovoľte , aby som Vám v mene Spojenej školy v Zlatých Moravciach a v neposlednom rade aj v mene detí, vyjadrila svoje úprimné poďakovanie za pomoc, ktorú ste nám poskytli. Podaná pomocná ruka v materiálnej resp. finančnej  forme z Vašej strany bola pre nás pomocou tak neoceniteľnou, ktorú si málokto vie predstaviť.

      Vážime si Vás ako ľudí s Veľkým srdcom, ktorí berú aj tých „ iných“  ako súčasť našej spoločnosti, chápu ich ťažkosti, radosti, sny a skryté túžby, ktoré nie každý človek pochopí a podporí. Preto našou snahou bolo získať finančné prostriedky na doplnenie dvora o vonkajší snoezelen / vonkajšie multisenzorické prostredie / , ktorý spestruje vyučovanie a zlepšuje voľnočasové aktivity všetkým deťom v našom zariadení, aby mohli prehlbovať svoje vedomosti a zručnosti a zmysluplne využívali čas.

      Už teraz s istotou vieme, že s Vašou pomocou sme zas o riadny krok bližšie k realizácii našich projektov.

                                              Vyjadrujeme Vám preto jedno veľké ĎAKUJEME !!!

Aj vďaka Vašej sponzorskej pomoci má naša škola možnosť zvyšovať  úroveň a mať tak  úspešný priebeh vo vyučovacích výsledkoch. Sme nesmierne šťastní a vďační za Vašu ochotu, lásku a snahu pomôcť.

      Prajeme Vám v mene všetkých veľa úspechov v ďalšej práci ako aj v osobnom živote.

Fotogaléria - priamy link

*******************************************************************************************************************************************