Školský rok 2014/2015

XXL Akadémia (júl 2015)

Počas letných prázdnin pripravila Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre a Zariadenie sociálnych služieb Kreatív Klasov vzdelávací projekt XXL akadémia. Zúčastnili sa ho deti so špeciálnymi potrebami zo zariadení nitrianskeho kraja. Nechýbali medzi nimi ani naši žiaci Veronika Mravíková, Veronika Benčeková, Richard Eliaš a Peter Pánik . Počas piatich dní zažili imatrikuláciu, spozavali svoje telo, učili sa podávať prvú pomoc a navštívli Jadrovú elektráreň v Mochovciach. Najkrajšími chvíľami pre deti aj ich blízkych boli promócia, počas ktorej si v nádherných uniformách prevzali diplomy. Všetkým blahoželáme ! Úžasné fotografie si môžete pozrieť TU !

Rómska paleta (30. jún 2015)

Podtatranské osvetové stredisko Poprad už po 23-krát organizovalo celoslovenskú súťaž rómskych žiakov ZŠ, ŠZŠ a ZUŠ pod názvom Rómska paleta. Už tradične sa do nej zapojili viacerí žiaci našej školy. Diplom získala  Mária Rafaelová z 8. ročníka. Čestné uznanie získali Eszmeralda Kotlárová z 9. ročníka a Peter Marovič z 5. ročníka. Žiakov pripravovali p. učiteľky E. Šramková a E. Arpášová.

EURÓPA v škole  (jún 2015)

V škole máme množstvo žiakov, ktorí sa zapájajú do súťaží umeleckého charakteru. Uspeli sme vo viacerých z nich.Jednou z nich bol aj 62. ročník projektu "Európa v škole" kde náš žiak z 9. ročníka Marek Kotlár získal 1. miesto. Svojou výtvarnou prácou sa zapojil do súťaže v sekcii výtvarnej výchovy namaľoval tému Voda znamená život

Čítanie nás baví (jún 2015)

Žiaci 5. - 9. ročníka pod vedením svojich učiteľov slovenského jazyka sa zapojili do čitateľskej súťaže, ktorú organizuje Školská knižnica pri SŠI v Topoľčanoch. V školskom kole zo 40 postúpilo 8 prác. Žiačka Kristína Kotlárová z 8. ročníka sa umiestnila na výbornom 3. mieste. Pripravovala ju p.učiteľka Eva Zvolenská. Ostatní zapojení učitelia : P.Lukáčová M.Belicová a J.Štrba.

Rozlúčková slávnosť - Praktická škola (jún 2015)

Praktickú školu v tomto roku ukončilo 7 žiakov. Z triedy Mgr. Aleny Karchňákovej to boli Richard Eliáš, Peter Pánik, Peter Bafrnec, Zuzana Cibirová a Peter Rajnoha. Triedu Mgr. Márie Švarbovej toho roku ukončil žiak Hubert Magušín. Na všetkých budeme s láskou spomínať 

Rozlúčková slávnosť- 9. ročník  (jún 2015)

Triedna učiteľka Mgr. Erika Šramková pripravila so žiakmi 9. ročníka krásny rozlúčkový program. Deviataci zatancovali vznešený valčík a moderný tanec, poďakovali svojim bývalým učiteľom v dojímavom príhovore a spoločne zaspievali "Nikdy nebolo lepšie ... ". Veríme, že ešte dlho budú spomínať na krásne chvíle prežité v našej škole. Fotografie si môžete pozrieť TU

Výlet do Bojníc (jún 2015)

V dňoch 22. a 23. júna 2015 sa žiaci zúčastnili koncoročného výletu do Bojníc. Navštívili ZOO a potešili sa z obnoveného areálu a nových zvierat. Žiaci 1. stupňa a B variantu si užili aj krásne slnečné  počasie smiley Fotografie si môžete pozrieť TU a  TU

Medzinárodný deň detí (1. jún 2015)

Medzinárodný deň detí si s dobrou náladou užili všetci žiaci našej školy. Tí najstarší - žiaci 8. a 9. ročníka navštívili Topoľčianky, kde si okrem pobytu v krásnom parku vychutnali aj náštevu zámku a žrebčína. Žiaci 1. - 4. ročníka mali súťaže na školskom dvore a na dopravnom ihrisku sa povozili na bicykloch, kolobežkách a korčuliach. Pre žiakov B a C variantu a praktickej školy p. učiteľky pripravili dopoludnie plné hier, zábavy a športových súťaží. Fotografie z Topoľčianok si môžete pozrieť TU

Minifutbal (7. máj 2015)

Dňa 7. mája 2015 sa v priestoroch špeciálnej základnej školy v Hurbanove uskutočnil Medzinárodný turnaj v minifutbale žiakov špeciálnych škôl. V náročnej medzinárodnej konkurencií žiakov zo Slovenska a Maďarska a naši žiaci umiestnili na krásnom 3. mieste. Individuálne sa presadil Marek Kotlár, ktorý získal ocenenie ako najlepší hráč celého turnaja. Fotografie si môžete pozrieť TU

Deň Zeme (21. apríl 2015)

Mesto Zlaté Moravce pripravilo pri príležitosti medziárodneho Dňa Zeme akciu, do ktorej sa zapojili aj žiaci a učitelia našej školy. Spoločnými silami vyzbierali odpadky a skrášlili tak nielen blízke okolie školy. Pochvalu si vypočuli od primátorky mesta Zlaté Moravce pani Serafíny Ostrihňovej aj od pani riaditeľky Zity Záhorskej. Fotografie si môžete pozrieť TU

Láska ako dar (19. marec 2015)

Vernisáž výtvarnej súťaže žiakov so špeciálno - pedagogickými potrebami sa niesla pod názvom Láska ako dar. Žiaci z celého Nitrianskeho kraja poslali svoje práce ,odborná porota vybrala najkrajšie z nich a ocenila vo viacerných kategóriách. Program žiakov našej školy obsahoval piesne, tančeky a divadielka, ktorými potešili všetkých prítomných. Hudobným hosťom bola tento rok Nika Karch. Ďakujeme! Na tomto LINKu si môžete pozrieť kompletné výsledky výtvarných prác vo všetkých kategóriach a taktiež bohatú fotogalériu celého podujatia

Výtvarná súťaž Karola Ondreičku (18. marec 2015).

Každoročne sa žiaci našej školy aktívne zapájajú do výtvarnej súťaže vrámci Mesiaca detskej tvorby. Tento rok sme zaslali niekoľko úžasných prác do Bratislavy a na našu radosť sme získali najvyššie ocenenie. Práca nášho žiaka Kevina Kotlára pod vedením svojej p. učiteľky Evy Arpášovej získala 1. miesto. Srdečne blahoželáme za krásny úspech ! Fotografie si môžete pozrieť TU

Bazálna stimulácia (20. - 21. marec 2015) 

V dňoch 20. - 21. marca 2015 sa 8 pedagógov SŽŠ zúčastnilo základného kurzu bazálnej stimulácie. Koncept bazálnej stimulácie poskytuje vhodné podnety pre psychomotorický vývin človeka, stimuluje vnímanie, komunikáciu a hybnosť. Kurz ukončili výstupným testom a Desatorom bazálnej stimulácie, ktoré sa dá aplikovať aj na prácu s ťažko mentálne a viacnásobne postihnutými deťmi a žiakmi. Kurz viedla členka českého inštitútu bazálnej stimulácie z Frýdku - Místku, pani Irena Lintnerová.

Karneval masiek (marec 2015)

Neopakovateľným zážitkom pre učiteľov i žiakov býva každoročne Karneval. V telocvični stredného odborného učilišťa sa miesto žiakov v cvičebných úboroch pohybovali krásne princezné, vodníci, šašovia, čarodejnice, zdravotné sestry a veľké množstvo zvieratiek rôznej velikosti a farby. Pri veselej hudbe sa všetci vytancovali a na veľké prekvapenie obyvateľov mesta aj poprechádzali po meste v kostýmoch. Fotografie si môžete pozrieť TU

Športová olympiáda (26. feburár 2015)

Športová olympiáda žiakov zo ŠZŠ Nitrianskeho kraja sa uskutočnila v Leviciach. Našu školu reprezentovali Mário Kotlár, Emil Nováček, Marek Kotlár, Marek Benč a Kristián Banda. Žiaci súťažili v individuálnych disciplínach - skok do diaľky, ľah - sed  a hod plnou loptou. Okrem uvedených disciplín prebiehal i futbalový turnaj. Kedže naši chlapci opäť po roku predviedli neuveriteľné výkony, z Levíc si odniesli víťazný pohár a 1. miesto. Okrem pohára a vecných cien získali mimoriadnu odmenu vedúceho odboru školstva OU Nitra Mgr. M. Galabu - vstupenky na futbalový zápas FC ViOn Zlaté Moravce - Slovan Bratislava. Žiakov pripravovala p. učiteľka Petra Lukáčová.

Vianočný bazár Ministerstva životného prostredia SR (15. december 2014) 

Už po tretíkrát sa žiaci a pedagógovia našej školy zúčastnili krásneho podujatia prezentácie ručne vyrobených výrobkov  z tvorivej dielne našej školy pod názvom Vianočný bazár na Ministerstve životného prostredia v Bratislave. Tohto podujatia sa žúčastnili žiaci Samko Stolár, Radka Mihalíková, Richard Eliáš, Leon Rafael, Mário Krátky a Marek Benč. Sprevádzali ich pedagógovia M. Belicová, J. Kuťková, A.Karchňáková, E. Zvolenská, p. zástupkyňa I.Skačanová a p. riaditeľka Z. Záhorská. Prostriedky získané predajom sa použili na vybavenie špeciálnej materskej školy.

Opäť prišiel Mikuláš yes(6.december 2014)

Každoročne 6. decembra poteší našich žiakov svojím príchodom dlho očakávaný Mikuláš. Prišiel aj tento rok a deťom rozdal sladkosti. Deti ho odmenili pekným programom plným pesničiek, básní a poďakovaní. Už sa všetky tešia na budúci rok. Len treba poriadne poslúchať :)

Vzdelávanie pedagógov (2. december 2014)

Dňa 2. decembra 2014 sa učiteľky našej školy Lucia Hviščová, Eva Stolárová a Silvia Krčmáriková zúčastnili školenia zameraného na používanie iPadov na vyučovaní v špeciálnej škole. Vzdelávanie sa konalo v priestoroch ŠZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Topoľčanoch.Počas jednotlivých vyučovacích blokov boli aplikované a využité iPad aplikácie. Účastníci školenia sa stretli aj s predstaviteľmi firmy, ktorá tieto projekty realizuje. Vrámci prednášky dostali informácie o možnosti zapojenia sa do projektu k získaniu iPadov do školy.

Vianočné prekvapenie (2. december 2014)

Firma ANEKO je sponzorom našej školy dlhý čas. Vo Vianočnom čase prispela svojím finančným darom 100 € viacerým rodinám našich žiakov. Rodičia boli plní dojatia, lebo dosiaľ sa s takýmto "ocenením" svojej každodennej starostlivosti nestretli, pretože žijú skromne a žiadnu podporu nežiadajú. Od p. V. Stolára, finančné dary dostali rodina Miška Čapa , Samka Hoferíka a Nikolasa Fedoreka.

Prehliadka tvorivosti ŠZŠ (2.december 2014)

Mnohí žiaci našej školy sú talentovaní v oblasti tanca a spevu. Svoje schopnosti a nadanie každoročne prezentujú na Prehliadke tvorivosti žiakov ŠZŠ v Nitre. Túto prekrásnu akciu po 13-krát organizvala ŠZŠ Nitra - Čermaň. Konala sa 2. decembra 2014. Konkurencia bola veľká , chlapci a dievčatá sa aspoň na krátku chvíľu stali spevákmi, hercami a tanečníkmi, prežívali svoj úspech a vychutnávali si potlesk na veľkom javisku. Naši žiaci pod vedením p.uč. Šramkovej odtancovali country tanček, ktorý nacvičili na tanečnom krúžku. Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme  - Máriovi Kotlárovi, Marekovi Kotlárovi, Perle Kotlárovej, Eve Rafaelovej a Nikole Rafaelovej. 

Stolný tenis (19.november 2014)

Dňa 19. novembra 2014 sa naši žiaci zúčastnili stolnotenisového turnaja v Komárne. Našu školu reprezentovali žiaci 9. ročníka Eszmeralda Kotlárová a Mário Kotlár. Súťaže sa zúčastnili žiaci vybraných škôl Nitrianskeho kraja. Po náročných vyraďovacích kolách zvíťazila v kategórii dievčat Eszmeralda Kotlárová a v kategórii chlapcov sa Mário Kotlár umiestnil na 4. mieste. Žiaci boli odmenení a odnášali si nielen vecné ceny a diplomy, ale najmä plno zážitkov a úžasné pocity víťazstva.

Metodický deň - Poľsko (14. - 18. október 2014)

Na pozvanie starostu mesta Wegrow sme sa v dňoch 14. - 18. októbra 2014 zúčastnili postprojektového stretnutia v našej družobnej projektovej škole. Pozvanie sa uskutočnilo z dôvodu osláv Dňa učiteľov, na ktorom naši aj domáci pedagógovia dostali poďakovania za úspešnú a príjemnú spoluprácu v medzinárodnom projekte Comenius - Regio.

Viac informácií o projekte Comenius Regio nájdete TU a fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérií TU.