Školský rok 2015/2016

Koniec školského roka (30.jún 2016)

V posledný júnový deň  žiaci so svojimi triednymi učiteľmi nastúpili na školskom dvore. Tu od nich dostali vysvedčenia a tí najusilovnejší aj odmeny od pani riaditeľky. Tá  žiakom poďakovala za snahu ,učiteľom za starostlivosť a zaželala im veselé prázdniny . Zároveň vyslovila prianie, aby všetci načerpali sily na nasledujúci školský rok a vrátili sa do školy zdraví a plní chuti do učenia.Fotografie si môžete pozrieť TU

Rozlúčková slávnosť (26.jún 2016)

Dňa 26.júna sa so školou rozlúčili žiaci 9. ročníka. Rozlúčkovú slávnosť pripravili spolu s triednou učiteľkou Evou Zvolenskou, s ktorou prežili ostatných päť rokov školskej dochádzky. Pre svojich učiteľov pripravili spomienkové darčeky. V programe previedli scénický tanec na hudobný doprovod piesne Horou od Zuzky Smatanovej. Za všetkých žiakov sa v príhovore poďakovala Mária Rafaelová. Na pamiatku od vedenia školy a p. učiteľky žiaci dostali drobné darčeky. Pochvalu za vzornú dochádzku a dobré výsledky získali Mário Krátky , Marek Benč a Mária Rafaelová. Ďalšími končiacimi žiakmi sú Erik Banda, Kristián Banda, Kristína Kotlárová ml., Emil Nováček, Erik Rafael. Povinnú školskú dochádzku ukončili tiež Miroslav Banda, Mário Kotlár, Diana Rafaelová, Eva Rafaelová ,Nikola Rafaelová, Kristína Kotlárová st. a Nikolas Rafael. Fotografie si môžete pozrieť TU

Canisterapia (jún 2016)

Na podnet p. uč. Šramkovej navštívila našu školu p. Jana Vagová, ktorá spolu so svojimi psíkmi predviedla ukážku canisterapie a výcviku psov na účely záchranárstva a pomoci pri katastrofách v nebezpečných situáciách. Canisterapia bola zameraná na terapie s deťmi, ktoré majú problémy so sociálnymi kontaktmi. Deti mali možnosť samé si vyskúšať, ako psíka trénovať a viesť. Deťom sa program veľmi páčil a veľmi ich potešila aj spoločná fotka:) 

Farebná harmónia (6.jún 2016)

Šujtáš, sutaška, soutache je textilná šnúrka – prámik, splietaná z niekoľkých tenučkých vlákien do tvaru vrkoča. Originálne a vizuálne atraktívne vzory na náhrdelníkoch, náušniciach, náramkoch, brošniach, prsteňoch či dokonca opaskoch vyrobených zo šujtáše v kombinácii s korálikmi i polodrahokamami od Slavky Cesnek je možné vidieť na výstave šperkov „Farebná harmónia“, ktorá je otvorená od 2.5. – 30.6.2016 v priestoroch Mestského múzea v Zlatých Moravciach. Túto výstavu 6 . júna navštívili aj žiačky 6.-9. ročníka s p. učiteľkou Belicovou a zároveň sa zúčastnili aj workshopu  pod názvom Zašujtášujte si s nami s autorkou Slávkou Cesnek , ktorá dievčatá zasvätila do tajov tejto jemnej techniky. Viac informácií aj veľmi pekné fotografie od p. Slávky Cesnek si môžete pozrieť na jej BLOGu 

Horská časovka (28. máj 2016)

CK a Obec Machulince usporiadali 28.5.2016 horskú časovku pre rôzne kategórie cyklistov. V kategórii Hobby na 16 km sa tejto súťaže zúčastnil aj žiak 9. Ročníka našej školy Marek Benč Z viac ako 74 účastníkov sa umiestnil na krásnom 6. mieste. Srdečne mu k tomuto úspechu blahoželáme !

Krokom po minulosti rodiny Migazzi (20. máj 2016)

V piatok 20.mája pri príležitosti Dňa múzeí Ponitrianske múzeum pripravilo pre obyvateľov mesta Deň otvorených dverí. Naši malí i veľkí žiaci tak mohli vstúpiť do tajomných pivníc pod MSKS, kde si  po úvodnom dobovom hudobnom vstupe mohli pozrieť dramatizáciu príbehu rodiny Migazzi . Atmosféra v podzemných priestoroch , zaujímavé starodávne hudobné nástroje a dobové oblečenie účinkujúcich vyvolalo v deťoch záujem o minulosť mesta . Vychádzku ukončili návštevou mauzólea rodiny Migazzi, ktorá je prístupná len raz do roka v tento deň. Toto podujatie pomohlo deľom k lepšiemu pochopeniu života  obyvateľov mesta v minulosti. Fotografie si môžete pozrieť TU

Exkurzia  - stredné Čechy (5.-7.máj 2016)

Pracovníci Spojenej školy si aj v tomto roku  od 5. do 7. mája 2016 pod vedením pani riaditeľky zorganizovali poznávaciu exkurziu na vybrané hrady a zámky stredných Čiech. Program bol náročný a bohatý na množstvo kultúrnych a duchovných zážitkov.  Začal sa vo štvrtok 5. mája 2016 v skorých ranných hodinách. Už predpoludním sme stihli prehliadku zámku Konopište. Popoludní sme už kráčali do kopca a kochali sa nádherným pohľadom na hrad Karlštejn. Večer sme už oddychovali v priestoroch Top Hotela Praha. Na druhý deň nás čakal ešte náročnejší program. Mali sme jeden deň na prehliadku stovežatej Prahy. Rozdelili sme sa do menších skupiniek a dobrodružstvo sa začalo. Pri slnečnom počasí bola výborná nálada a stihli sme všetky najhlavnejšie krásy Prahy. Staromestské námestie, Orloj, Václavské námestie, Hradčany, Pražské Jezuliatko. V Top Hoteli Praha nás večer čakal wellnes. Kto ešte vládal, išiel si oddýchnuť. Posledný deň nášho zájazdu bol u niektorých poznačený značnou únavou z predchádzajúceho dňa. Napriek tomu sme spoločne zvládli prehliadku zámku Kačina a mesta Kutná Hora. V Kutnej Hore sa nám najviac páčil Chrám svätej Barbory. Pri prehliadke Kostnice sme mali veru zmiešané pocity. Pri spiatočnej ceste sme spoločne rekapitulovali naše dobrodružstvo a mali sme príjemné pocity a zážitky zo spoločne strávených chvíľ i mimo vyučovania.

Deň Zeme (3.máj 2016)

Pri príležitosti Svetového dňa Zeme žiaci absolvovali interaktívnu prednášku  o zvieratách a rastlinách našich lesov , vytvorili krásne kresby a plagáty s environmentálnymi  motívmi , pripravili výstavku týchto prác pred bránami našej školy a spolu so žiakmi ďalších škôl  nášho mesta  prispeli k úprave okolia školy a celého mesta . Fotografie si môžete pozrieť TU

Video zostrihy (máj 2016)

Sledovanosť zostrihu nášho programu zo Slávnostnej vernisáže , ktorá sa uskutočnila 15. marca 2016 presiahla  v máji 2016 tisíc pozretí smiley.Najviac pozretí má zatiaľ valčík - 221 x. Ďakujeme ! Tu je link na všetky videozostrihy

Zelený svet 2016 (16.máj 2016)

Medzi nami žijú ľudia, ktorí milujú kvety, stromy, zvieratá a neuvedomujú si, aké je pre našu Zem dôležité prírodu a životné prostredie chrániť. Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s UNESCO, zastúpením Európskej komisie v SR a Európskou environmentálnou agentúrou zorganizovala už 21. Ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet 2016. Do súťaže sa zapojilo 3500 detí a porota vybrala víťazov zo 4004 prác. Medzi súťažiacimi boli aj žiaci našej školy :  Viktória Rafaelová , Fabián Langer, Ján Kotlár (všetci 3.roč.), Viola Kotlárová, Ján Kotlár, Marek Krátky (všetci 5. Roč.), Dávid Rafael (6.roč.) a Martina Kolompárová (8. Roč.). Víťazom v našej kategórií Maľba, kresba, grafika detí do 10 rokov zo špeciálnych škôl sa stal Janko Kotlár, žiak 3. ročníka. Dňa 16. mája 2016 si v Cikkerovej sieni na Radnici v Banskej Bystrici prevzal jednu z hlavných cien. Náš „malý“ Janko si užíval tento veľký okamih slávy. Ďakujeme ! Fotografie si môžete pozrieť TU

Aj zvieratá sú živé bytosti (28.apríl 2016)

Agentúra AmOs pripravuje rôzne druhy výchovných koncertov pre žiakov viacerých druhov škôl . Programy sú kvalitne spracované, aktuálne, pútavé a prekonzultované s odborníkmi z praxe. Naším žiakom 28.apríla 2016 pripravili koncert plný peknej hudby s tematikou ochrany zvierat "Aj zvieratá sú živé bytosti".  V programe púčinkovali profesionálni hudobníci Alek Malo a Oliver Šipkovský, ktorí pôsobia už niekoľko rokov v oblasti hudobno-výchovných koncertov pre deti a mládež, aj ako učitelia hudby a lídri svojich hudobných zoskupení. Hudobnú zložku tvoria piesne, hrané a spievané hudobníkmi naživo, priamo korešpondujúce s témami jednotlivých programov, podporené videoprojekciou.

Pozývame rodičov na zápis detí do Špeciálnej materskej školy (27.apríl 2016)

Prijímame deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Na základe odporúčania pediatra a špecializovaných poradenských zariadení.  Prejaviť záujem  o prijatie do  Špeciálnej materskej školy môžete kedykoľvek počas školského roka u riaditeľky PhDr.Zity Záhorskej v Spojenej škole, J.Kráľa 39, 95301 v Zlatých Moravciach. tel.kontakt: 037 6426077

                                                                                                                      Tešíme sa na Vás  !

Športová olympiáda Levice  (7.apríl 2016)

Dňa 7. apríla 2016 sme sa zúčastnili Športovej olympiády v Leviciach. Bojovali tu žiaci 13 špeciálnych škôl. Našu školu reprezentovali žiaci 9. ročníka : Merek Benč, Emil Nováček, Mário Kotlár, Erik Rafael a Kristián Banda. Žiaci súťažili v 3 disciplínach : ľah – sed (Erik Rafael 46 / min), hod plnou loptou  - Mário Kotlár (8, 6 metra), skok z miesta  - Marek Benč (2,24 metra). Chlapci podali výborné výkony. Najobľúbenejšou športovou aktivitou žiakov bol však futbalový turnaj, v ktorom naši žiaci získali vynikajúce 3. miesto. Fotografie si môžete pozrieť TU

Svetový deň vody (22.marec 2016)

22. marca 2016 pri príležitosti Svetového dňa vody pripravil pre žiakov A variantu p. učiteľ Ján Štrba interaktívnu prednášku spojenú s besedou o význame vody . Žiaci sa dozvedeli veľa dôležitých faktov o kolobehu vody, význame ľadovcov a potrebe ochraňovať vodu pre nás i ďalšie generácie. Na konci besedy si žiaci získané vedomosti vyskúšali v malom vedomostnom teste.

Slávnostná vernisáž (15. marec 2016)

Spojená škola v Zlatých Moravciach v spolupráci s Okresným úradom, odborom školstva v Nitre zrealizovala 13. ročník krajskej výtvarnej súťaže žiakov so zdravotným znevýhodnením Nitrianskeho kraja pod názvom - Najkrajšie na svete. Slávnostná vernisáž spojená s kultúrnym programom sa uskutočnila 15. marca 2016 v budove MsKs v Zlatých Moravciach . V bohatom kultúrnom programe vystúpili žiaci našej školy a čestný hosť p. Štefan Bučko. Videozostrih z programu si môžete pozrieť TU. Fotografie z programu si môžete pozrieť TU a fotografie z výstavy TU. Oficiálne výsledky si môžete pozrieť TU.

 

POLEPETKO (16. február 2016)

16.februára  sa z auly SOŠt ozývali výbuchy veselého  smiechu. Rozprávku Polepetko pripravili pre našich žiakov členovia divadla Clipperton. Ich vtipne popletené monológy a krásne pesničky na populárne melódie potešili nielen deti, ale aj učiteľov. Fotografie si môžete pozrieť TU

Karneval (28. január 2016)

Na karneval sa deti každoročne tešia už od začiatku školského roka. Tentokrát jeho termín vyšiel na 28. január, posledný deň 1. polroka . K dobrému i horšiemu vysvedčeniu sa tak pridala dobrá nálada, veselá hudba a kopec tancujúcich masiek. Našli sa medzi nimi zvieratká, filmové a  rozprávkové postavičky, strašidlá , modelky aj strážcovia zákona. Fotografie si môžete pozrieť TU

Fašiangy sa krátia (27. január 2016)

Pod týmto názvom sa v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach znova predviedla folklórna skupina Kolovrátok z Prílep, ktorá 27. januára 2016 pripravila program plný piesní a zvykov. Výborná bola najmä ochutnávka tradičných fašiangových dobrôt, ktoré deťom veľmi chutili.

Janko Hraško (18. január 2016)

Rozprávky dávajú deťom možnosť pochopiť realitu, ale najmä preniesť sa do sveta čarov a zázrakov.  Na divadelnom predstavení o Jankovi Hraškovi  , ktoré si 18. januára pozreli v aule Strednej odbornej školy technickej , sa dobre zabavili a zasmiali. Získali však aj poznatok, že nie je dôležité to, aký je človek vysoký, ale to, aký je šikovný . Fotografie si môžete pozrieť TU

Ja som dobrý remeselník (13. január 2016)

Pán Peter Hlbocký z Piešťan, dlhoročný člen SĽUK-u sa snaží spolu so svojou rodinou zachovávať krásne ľudové tradície. Vo svojom vystúpení , ktoré sa konalo 13.januára 2016 nám ukázal podobu zašlých čias. Cez obraz jarmoku sme vnikli do tajov rôznych remesiel ako je drotárstvo, vinohradníctvo, hrnčiarstvo, mlynárstvo, výroba zvoncov, výroba ľudových hudobných nástrojov a ich spojenie s ľudovou piesňou, ktorá bola súčasťou života našich predkov. Atmosféru jarmoku dotvorili aj regrútske, zbojnícke a pastierske piesne.  V programe sme sa stretli s ľudovými hudobnými nástrojmi ako sú fujara, gajdy, píšťalky, drumbľa, píla, mrmlák, husle, okarína, ninera, heligónka, ozembuch a iné sprievodné nástroje, ale žiaci spoznali aj také zaujímavosti ako ladené zvonce a vinohradnícke ulikáče. Počas koncertu sme mali možnosť nielen spoznať našu minulosť, ale zároveň sa oboznámiť aj s hudobnými nástrojmi, ich výrobou a s ľudovou piesňou. Fotografie si môžete pozrieť TU

Sponzorský dar (december 2015)

Je už tradičným zvykom , že v predvianočnom období firma ANEKO Zlaté Moravce obdarúva rodiny našich žiakov finančnou čiastkou 100 €. Tak tomu bolo i tohto roku , keď pán Vladimír Stolár v mene firmy ANEKO odovzdal sponzorský dar rodinám týchto žiakov : Valentína Vadkertiová , Mária Ďurišová, Patrik Horniak, Radoslava Mihalíková a Simona Solčianska .Fotografie si môžete pozrieť TU

Snoezelen a wellness (18. december 2015)

Dňa 18. decembra 2015 sme slávnostne odovzdali do užívania dve podporné pedagogické učebne - snoezelen a relaxačné wellness. Poďakovanie za finančné prostriedky patrí IWCB, zriaďovateľovi a všetkým, ktorí nám pomohli. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnil prednosta OÚ Nitra - Ing. Marek Illéš , ktorý učebne odovzdal do užívania. fotografie si môžete pozrieť TU

Vianoce v múzeu (16. december 2015)

V priestoroch Mestského múzea v Zlatých Moravciach sa v predvianočnom čase konala výstava  venovaná tradičným slovenským Vianociam. Žiaci si pozreli tradičnú vianočnú výzdobu , výstavku medovníkov , ručne robených ozdôb aj drevenú miniatúru štedrovečerného stola. Najviac sa však potešili pásmu venovanému štedrej večeri s piesňami  a ochutnávkou výborných vianočných dobrôt, ktoré pripravili členovia folklórnej skupiny Kolovrátok z Prílep. Fotografie si môžete pozrieť TU

Ľadové kráľovstvo (8.december 2015)

Pod týmto názvom sa dňa 8. decembra uskutočnil už 14. ročník prehliadky tvorivosti žiakov špeciálnych škôl a zariadení, ktorú každoročne organizuje riaditeľstvo Spojenej školy internátnej na Červeňovej ulici v Nitre. Aula UKF Nitra s zmenila na prekrásnu bielu ľadovú krajinu, v ktorej sa pohybovali šikovní anjelici. S tančekmi, spevmi, divadelnými a folklórnymi pásmami sa predviedli žiaci Šale, Komjatíc, Poľného Kesova, Levíc, Vrábeľ, Topoľčian, Šurian, Nových Zámkov a z mnohých nitrianskych škôl a zariadení. Ani naši malí tanenčníci z tanečného krúžku sa nedali zahanbiť a pod vedením pani učiteliek Eriky Šramkovej a Evy Zvolenskej zatancovali tanček "Dva duby". Našu školu reprezentovali : K. Kotlárová, V. Kotlárová, I.Bandová, E.Kotlárová, K. Rafael, N. Lakatoš, D.Rafael a K.Kotlár. Za svoje pekné vystúpenie dostali sladkú odmenu a mohli sa potešiť aj z piesní hudobných hostí Iča Pčelára a Brigity. Fotografie si môžete pozriť TU

Mikuláš (6.december 2015)

Mikuláša sme privítali ako každoročne 6. decembra. Najviac radosti a očakávania zažili naši najmladší , deti z triedy ŠMŠ a žiaci našej školy na Slnečnej ulici. Ich rozžiarené očká sa potešili nielen balíčkom so sladkosťami , ale aj milej  a sviatočnej predvianočnej atmosfére so stromčekom. Radosť však bola aj medzi staršími – žiakmi ŠZŠ aj praktickej školy. Mikuláš s čertom a anjelikmi priniesli do tried veselosť a vypočuli si krásne básničky a veselé piesne o zime. Fotografie si môžete pozrieť TU

Vianočný bazár (22.november 2015)

Na pozvanie členiek Medzinárodného klubu žien sme sa v nedeľu 22. novembra 2015 zúčastnili 24. ročníka Vianočného bazáru na Starej tržnici v Bratislave. Na tomto úžasnom podujatí sa zúčastnili zástupcovia veľvyslanectiev mnohých krajín, ktorí ponúkali typické výrobky a pochúťky zo svojich krajín. Výťažok z predaja poputuje na charitatívne účely. Naši pedagógovia a žiaci pripravili chutné pečivo a krásne vianočné dekorácie. Fotografie si môžete pozrieť TU 

Bylinky do našej kuchynky (19. november 2015)

Žiaci 8. a 9. ročníka pod vedením p. učiteľa Jána Štrbu sa zúčastnili environmentálnej súťaže žiakov špeciálnych škôl v Komárne. Súťažné družstvo tvorili M. Benč, M.Krátky, D.Bedová, D.Szikonyová a M.Pondelová. V konkurencií ôsmych škôl súťažili v štyroch disciplínach : ochutnávali smooties, určovali druhy zeleniny a ovocia, tvorili ozdobné štítky na bylinky a určovali bylinky podľa názvov. Naša žiačka Michaela Pondelová skončila na krásnom 2. mieste a spolu s diplomom si odniesla aj vecnú cenu - ozdobný hrnček. Všetci zúčastnení dostali odmenu za účasť a po chutnom pohostení sa spokojní vrátili domov.Fotografie si môžete pozrieť TU

 

V siedmom  nebi (6. september 2015)

V relácii televízie JOJ moderovanej Vilom Rozborilom  V  siedmom nebi sme si pozreli dojímavý príbeh rodiny žiaka našej školy Nikolasa Fedoreka zo Skýcova. Jeho otec Ján sám vychováva štyri deti -  dvojičky Jána a Daniela, dcérku Paťku a syna Nikolasa, ktorého pravidelne vozí na vyučovanie do našej školy.Pomáha im len stará mama, pretože mama rodinu opustila. Bývalý kolega Nikolasovho otca, Ján Korec, vysníval tejto rodine bezbariérovú kúpeľňu. Tento projekt finančne i ľudsky podporili Adela Banášová s priateľom Petrom Modrovským.

Deň polície (18. september 2015)

Autobus plný detí sa odviezol do Nitry, kde sa zúčastnili výborného podujatia. Program bol veľkolepý. Deti boli prekvapené preletom stíhačiek, skokmi parašutistov a výsadkármi, ktorí pristáli na budove DAB. Z vrtuľníkov padali farebné cukríky. Chlapcov zaujala výstava historických  i súčasných vozidiel polície. Dievčatá si zas užili ukážky psovodov a krásu policajných koní. V programe si vychutnali ukážky sebaobrany, zásah poriadkových jednotiek aj pyrotechnikov. Vypočuli si piesne Mira Jaroša a bubnovú show. Nechýbal ani kúzelník Taostan. V Nitre bolo skrátka fajn :) Fotografie si môžete pozrieť TU