školský rok 2012/2013

Športové hry (24. jún 2013)

Dňa 24.júna 2013 sme zorganizovali Športový deň. Žiaci súťažili v jedenástich disciplínach . Na dopravnom ihrisku sme sa kolobežkovali, bicyklovali a korčuľovali. Po absolvovaní všetkých súťažných disciplín sme vyhodnotili žiakov 1. a 2. stupňa. Viťazmi sa stali : Pre 1. stupeň 1.miesto - Dominika Bedová, 2.miesto - Kristián Rafael a Erik Banda a 3.miesto - Marek Banda. Pre 2. stupeň 1.miesto - Lukáš Pondela, 2. miesto - Emil Nováček a 3.miesto - Vladimír Kotlár.

Záhradné slávnosti Klasov (7. jún 2013)

Zariadenie sociálnych služieb Klasov Kreatív a ZŠ Klasov zorganizovali pre nás dňa 7.6. 2013 spoločnú akciu pod názvom „Záhradná slávnosť“. Akcia sa konala v areáli zariadenia.  Pozvanie prijali deti MŠ Klasov, žiaci Spojenej školy J. Kráľa v Zlatých Moravciach a Spojenej školy internátnej v Nitre. Po slávnostnom zahájení nasledoval divadelný blok predstavení „Tri vrecia“ a „Muži v čiernom“ pod vedením p.učiteľky I. Skačanovej. Mnohí z nás so zatajeným dychom sledovali taktiky záchranárov a psovodov z Alfa Rescue ako je napríklad vyhľadávanie osôb. Kto mal chuť, mohol sa potešiť jazdou na koni alebo v koči. Hladní sme taktiež nezostali, ale sme si pochutili na dobrom hotdogu. No, a aká by to bola zábava bez hudby a tanca? Do tanca nám hral DJ Dodo.

Prečo som na svete rád ( 5. jún 2013)

V stredu 5. júna 2013 sa naša škola v zastúpení p. riaditeľky Z. Záhorskej, p. učiteľky E. Šramkovej a žiačky Evy Rafaelovej zúčastnila vyhodnotenia 19. ročníka slovenského protidrogového výtvarného projektu s názvom Prečo som na svete rád. V galérii Bratislavského hradu bolo udelených 22 cien v jednotlivých kategóriách. Cenu si prevzala aja naša žiačka 7. ročníka Eva Rafaelová, ktorá namaľovala výkres s názvom Láska. Cenu jej odovzdal pán Imrich Šteliar, riaditeľ odboru koordinácie protidrogových stratégií a monitorovania drog, zo sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva.Celú fotogalériu z  vyhodnotenia si môžete pozrieť TU  a oficiálne výsledky si môžete pozrieť  TU

 

Gabriela Futtová (4. jún 2013)

Dňa 4. júna nás navštívila známa autorka detských kníh - Gabriela Futtová. Spisovateľka vydala 15 kníh, v ktorých pútavým spôsobom opisuje príbehy o deťoch a zvieratkách. Jej knihy sú plné napätia, záhad aj humoru. Na besede našim žiakom predstavila svoju najnovšiu knihu s názvom Nejdem a basta, ktorá sa na pulty obchodov dostane v septembri 2013. Autorka nám prečítala niekoľko príbehov a na záver si mohol každý záujemca kúpiť túto knižku v predstihu.

 

Dopravná výchova v ŠKD (29. máj 2013)

V stredu 29. mája 2013 nastúpili všetky deti zo školského klubu na školský dvor a spoločnou fotkou začalo tématické popoludnie zamerané na dopravnú výchovu . V praktickej časti si deti precvičili svoje pohybové zručnosti na bicykloch, kolobežkách a korčuliach. Všetky deti prežili bez zranenia :) a tak sme mohli pokračovať teoretickou časťou popoludnia, ktorá sa konala v spoločenskej miestnosti. Tu si deti formou hry overili a prehĺbili znalosti dopravných predpisov, značiek a dopravných prostriedkov. Na záver sme sa všetci spolu naučili báseň o semafóre a vyfarbili si obrázky s dopravnou tématikou.

HABAKUKY (27. máj 2013)

Dňa 27. mája sme sa so žiakmi našej školy vydali do Habakúk do Dobšinského rozprávkového kráľovstva. Po príchode sme ostali v úžase nad domčekmi v štýle ľudovo - fantazíjnej architektúry, ktorým dominoval Škrupinový zámok s jazierkom, obchod Rúrnik , zakliate Čierne mesto, Hodovňa, Slnečník, domček Proroka Raka. V rozprávkovom svete Habakuky sa platilo originálnou rozprávkovu menou  - mincami , ktoré sa zamieňali v bankomatoch - Habodajach. Absolvovali sme tri intraktívne predstavenia slovenských ľudových rozrpávok - Tri citróny, Medovníková chalúpka, O troch zakliatych kniežatách. Napriek ukrutnej zime, ktorá bola na Donovaloch, bol pre nás všetkých výlet do Habakúk krásny zážitok a všetci dúfame, že sa tam ešte vrátime.Fotografie si môžete pozrieť TU

Turecko (20. máj 2013)

V dňoch 20. - 25.mája 2013 sa p. učiteľka J.Kuťková zúčastnila štúdijnej návštevy v Turecko s názvom Implementácia špeciálnej pedaogigky v regióne Edremit. Organizátorom bolo národne vzdelávacie centrum, ktoré sa zaoberá otázkami edukácie, kvalitoi vzdelávani rómskych žiakov  a riešením problémov so vzdelávaním rómskych žiakov vrátane špeciálneho školstva. účastníci z rôznych európskych krajín sa stretli s riaditeľom centra a diskutovali a danej problematike v jednotlivých krajinách. Navštívili odbronú školu, špeciálne vzdelávacie inštitúcie a rehabilitačné centrá.

Wegrow 2013 (8. - 12. apríl 2013)

V rámci školského projektu Comenius Regio sme sa v dňoch 8. -14. apríla 2013 zúčastnili projektového stretnutia v Špeciálnej škole vo Wegrove v Poľsku. (priamy link na školu vo Wegrowe). projekt je zameraný na rozvoj telovýchovných a environmentálnych kompetencií učiteľov, na zatraktívnenie edukácie športom, turistikou a tancom. V Poľsku sme sa venovali hádzanej, stolnému tenisu, korčuľovaniu na ľade, šachu a trampolíne. Popoludnia sme venovali workshopom na rôzne témy súvisiace s našou prácou. Poľskí kolegovia pripravili pre nás zaujímavý program. Navštívili sme Vysokú školu v meste Siedlce a jej krásnu knižnicu (fotografie si môžete pozrieť TU), stretli sme sa  predstaviteľmi mesta a okresu (fotografie si môžete pozrieť TU) , boli sme sa korčuľovať na zimnom štadióne vo Waršave (fotografie si môžete pozrieť TU) na záver sme absolvovali exkurziu do nádherného križiackeho hradu Malbork (fotografie si môžete pozrieť TU). Videli sme vyučovanie a výchovu mentálne postihnutých detí, získali sme zručnosti v nových športoch, nadobudli sme vedomosti z workshopov a plní dojmov a nezabudnuteľných zážitkov sme sa vrátili domov.

Svet rozprávok (marec 2013)

Marec  - mesiac knihy si pripomenul školský klub tématickým popoludním pod názvom Svet rozprávok, do ktorého sa zapojili všetky oddelenia. Na úvod nám deti pod vedením p. Rekšákovej zahrali rozprávku Maťko a Kubko. Nasledoval kvíz , v ktorom si deti overili svoje znalosti zo sveta rozprávok. Potom sa deti rozdelili a každá skupina maľovala plagát na tému Moja obľúbená rozprávka. Všetky deti pracovali s radosťou a tak si zaslúžili sladkú odmenu. Potom sme si spoločne pozreli kreslenú rozprávku Snehulienka a sedem trpalsíkov. Bolo to krásne popoludnie strávené vo svete fantázie a deti mali z neho veľkú radosť.

Svetový deň vody (22.marec 2013)

Pri príležitosti svetového dňa vody sa uskutočnila v spoločneksej miestnosti našej školy beseda na témy Voda a zdravie a Svetový deň vody. Besedu viedol PhDr. Radovan Štukovský, ktorý je tento rok školský koordinátor environmentálnej výchovy. Besedy sa zúčastnili všetci žiaci našej školy. Cieľom besedy bolo priblížiť žiakom nevyhnutnosť ochrany vodných zdrojov, dôležitosť šetrenia vodou a zdôraznil pozitívny vplyv vody na naše zdravie.

Športová olympiáda (14. február 2013)

Dňa 14. februára 2013 sa naši žiaci zúčastnili športovej olympiády vo futbale v Leviciach. Turnaj sa konal v krásnej športovej hale. Na olympiáde súperili žiaci zo špeciálnych škôl nitrianskeho kraja. Naši žiaci hrali s radosťou a zápalom pre hru. Skončili sme na siedmom mieste z pätnástich družstiev. Po turnaji si všetci pochutili na výbornom guláši. Ukončenie olympiády bolo spestrené bohatým kultúnym programom. Po slávnostnom vyhodnotení a odovzdaní vecných cien a diplomov sme sa pobrali spokojní domov.

Vianočné trhy (18. december 2012)

Na pozvanie PR manažerky z Ministerstva životného prostredia v Bratislave naša škola zrealizovala dňa 18. decembra 2012 vianočné charitatívne podujatie v budove ministerstva. Naša škola bola vybraná na základe udelenia medaily Sv. Gorazda pani riaditeľke Z. Záhorskej v roku 2012. V átriu ministerstva nás privítali štátni tajomníci ministerstva a predstavili všetkých prítomných. Na vianočné trhy naši učitelia a žiaci pripravili krásne dekoračné predmety a vianočné pohostenie formou vianočného punču a zázvorníkov. V našej charitatívnej kasičke sa po troch hodinách ocitlo 800 € , za ktoré kúpime materiál a učebné pomôcky , ktorými spestríme vyučovanie a popoludňajšiu činnosť v školskom klube. 

Máme ozajstnú knihu (december 2012)

Zážitky z nášho projektu Comenius školské partnerstvá z rokov 2010 - 2012 sú spracované ! Účastníčka všetkých našich projektových stretnutí žiačka Lenka Komárová porozprávala svoje zážitky ujovi Spišiakovi a on ich potom prerozprával a prebásnil do malej knižky. Kniha sa volá Vandrovanie po Európe. Ilustrovaná je výtvarnými prácami našich žiakov a našimi fotografiami.Kniha je nielen zaujímavá, ale aj zábavná.

Mesiac detskej tvorby (28. november 2012)

Do celoslovenskej výtvarnej súťaže MESIAC DETSKEJ TVORBY sa zapojilo takmer 5 000 detí. Je určená telesne a duševne znevýhodneným deťom bez ohľadu na vek či diagnózu. Cieľom projektu je podnietiť zdravotne znevýhodnené deti k tvorivosti a prispieť tak k ich integrácii do spoločnosti. Súťaž organizuje už 14 rokov detské občianske združenie Korytnačky v spolupráci s SPP, Nadáciou SPP, Slovenským paralympijským výborom, Hlavným mestom SR Bratislava a redakciou časopisu Fifík. Do 14. ročníka výtvarnej súťaže s nádychom Vianoc sa zapojilo celkom 348 špeciálnych základných škôl, detských domovov, sociálnych, nemocničných, integrovaných a reedukačných zariadení z celého Slovenska. Témy a námety súťaže sa každoročne menia. Tento rok detské talenty kreslili a maľovali obrázky na šesť výtvarných tém: O čom snívam, Vianoce ako z rozprávky, Svadba v ríši zvierat, Moje obľúbené miesto alebo mesto, Maskot na Zimné paralympijské hry v Sochi 2014 a Anjel mojich Vianoc. Odborná porota pod vedením akademického maliara prof. Dušana Kállaya vyhodnotila najlepšie práce. Jednou z nich bola práca našej žiačky Evy Rafaelovej zo 7. ročníka, ktorá sa umiestnila na 1. mieste s výkresom O čom snívam. V sprievode pani riaditeľky Z. Zahorskej a p. učiteľky E. Šramkovej si prevzala ocenenie na celoslovenskej vernisáži detských prác v priestoroch Primaciálneho paláca.

Boli sme najlepší ! (16. november 2012)

Dňa 16. novembra 2012 sme sa zúčastnili 4. ročníka Prehliadky v hudbe, speve a tanci znevýhodnených detí, ktorá sa konala v krajskom osvetovom stredisku v Nitre. Vystupovali sme s tancom Kúzelník (výber detí z B variantu), hudobným číslom Michal David (výber žiakov z praktickej školy) a divadlom Medovníkový domček (žiaci z praktickej školy a žiačka Lenka Komárová z B variantu). Odmenení sme boli nielen potleskom ale aj vecnými cenami. 

Comenius Regio (22.október - 26. október 2012)

V spolupráci s Krajským školským úradom v Nitre sme sa v rámci Programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio zapojili do medzinárodného projektu s názvom Benefity v škole a regióne kreatívnym pohybom. Prvé projektové stretnutie sa konalo v dňoch 22.10. -26.10.2012. Stretnutia sa zúčastnilo 40 pedagógov - z Poľska 20 pedagógov, zo Špeciálnej školy a CVČ Hurbanovo 8 pedagógov a zo Spojenej školy Zlaté Moravce 12 pedagógov. Všetci absolvovali prednášky a 3 workshopy . Oblasť športu, tanca a environmentálnych činností bola zastúpená športovými aktivitami, nácvikom nových choreografií, prácou s prírodným materiálom, návštevou hvezdárne v Hurbanove. Vzájomná výmena skúseností , oboznamovanie sa s novými inovatívnymi činnosťami sú pre nás veľkým prinosom v získavaní nových kompetencií a zároveň zatraktívňujú výchovno - vzdelávací proces v našej škole.Tu si môžete pozrieť zápis našich hostí v školskej kronike.

Ján Tulla (3. október 2012)

Dňa 3. októbra 2012 navštívil našu školu Ján Tulla, misonár páter Juan Mária, rodák z Martina nad Žitavou, ktorý sa venuje misijnej práci v Uruguaji v spoločenstve Rodina Panny Márie. Jeho návšteva nás veľmi potešila a povzbudila. Zápis do kroniky a jeho milé slová si môžete prečítať TU.

ČERVENÝ KAMEŇ (11. september 2012)

11. septembera 2012 sa 40 našich žiakov v doprovode pedagógov vybralo na exkurziu do jedného z najkrajších slovenských hradov - Červený kameň. Hrad v minulosti patril rodu Pálfyovcov, ktorých bohatstvo najlepšie dokazovalo honosné dobové zariadenie všetkých hradných miestností. Deťom sa najviac páčila posteľ vykladaná zlatom, zbierka zbraní a fontána plná mincí. Pre svoje neopakovateľné čaro bol hrad v nedávnej minulosti svedkom natáčania rôznych filmov a rozprávok ako napríklad Princezná Fantagiro, Dračie Srdce alebo Cinka Panna.