školský rok 2017/2018

Slávnostné ukončenie školského roka (29. jún 2018)

Pani riaditeľka Zita Záhorská vo svojom prejave poďakovala všetkým pedagógom a zamestnancom školy za celoročnú prácu . Pochválila žiakov za ich prospech , dochádzku a správanie a tiež za mimoškolské športové a kultúrne aktivity. Vyzdvihla žiakov, ktorí po celý rok usilovne pracovali a dostali za to pochvaly od svojich triednych učiteľov. Nakoniec zaželala všetkým krásne prežitie prázdnin, veľa slnka a veselých zážitkov. Zároveň vyslovila želanie, aby sa všetci v zdraví vrátili do školských lavíc.

 

Exkurzie po okolí (26. jún 2018)

Okolie Zlatých Moraviec je plné pamätihodností a zaujímavých miest. Triedy 2. stupňa sa vybrali na poldenné exkurzie. Piataci navštívili novootvorený pstruhový raj , kde si mohli vyskúšať lovenie rýb, zblízka videli lesné zvieratká a potom si opekali v krásnom prírodnom prostredí. Šiestaci a siedmaci navštívili národný žrebčín, vypočuli si prednášku o koňoch, pozreli si exteriér zámku, a potom si pobehali a oddýchli v areáli krásneho parku .

 

Emka to vie (25. jún 2018)

Aj mladší žiaci potrebujú nenápadné vedenie v oblasti prevencie kriminality. Na tieto účely slúži metodická pomoc pre pedagógov vo forme niekoľkých  filmov o dievčatku Emke , ktorá so svojimi kamarátmi poukazuje na niekoľko typov problémov, s ktorými sa deti v reálnom živote stretávajú. Patria sem počítačová závislosť, úteky z rodiny, krádež, šikanovanie či bezpečnosť na cestách. Po prehratí jednotlivých častí žiaci spoločne s učiteľmi  hovorili o svojich skúsenostiach a besedovali o tom, ako by sa mali zachovať v jednotlivých situáciách  .

 

Pyramída zdravej výživy (18. jún 2018)

Zdravé stravovanie je veľmi dôležité pre správny vývoj detí a otvára dvere do zdravej dospelosti. Toto heslo sprevádzalo žiakov praktickej školy a B variantu počas besedy o zdravej výžive  a stravovaní. Dozvedeli sa , ktoré potraviny a v akých množstvách sú potrebné pre ich zdravie , ochutnali zdravé nátierky a zeleninové či ovocné dobrotky. Čo ich však bavilo najviac , bola metodická pomoc učiteliek , ktoré im predviedli , ako si tieto potraviny môžu pre seba jednoducho pripraviť a pochutnať si na nich aj doma.

 

Obchodovanie s ľuďmi (15. jún 2018)

Jednou z veľmi vážnych nástrah číhajúcich najmä na mladých ľudí , je problém novodobého otroctva   a obchodovania s ľuďmi. Preto je veľmi dôležité odovzdávať žiakom čo najviac informácií z tejto oblasti. Žiaci si pozreli animovaný film Dve malé dievčatá, ktorý je nosnou časťou kampane na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Po besede o tomto filme prišiel na rad dokumentárny film pod názvom 0800 800 818  o ľuďoch ,ktorí sa stali novodobými otrokmi a ich zlých osobných skúsenostiach . Po zhliadnutí týchto filmov bolo potrebné hovoriť so žiakmi a varovať ich pred možnosťou zažiť takéto stresujúce situácie.

 

Športové hry (13. jún 2018)

Na ihrisku SOŠ technickej sa žiaci rozdelil do družstiev a súťažili medzi sebou vo viacerých disciplínach. Tí najaktívnejší boli odmenení sladkou odmenou a medailami. V závere podujatia si chlapci zahrali futbal a dievčatá prehadzovanú. Domov všetci odchádzali spokojne unavení.

 

MDD (1. jún 2018)

Každoročne patrí Medzinárodný deň detí medzi najobľúbenejšie dni žiakov . Aj tento rok si užili so svojimi učiteľmi veselú zábavu pri športových hrách , netradičných disciplínach a zábavných súťažiach.

 

Svetový deň bez tabaku  (31.máj 2018)

Preventívne aktivity s protidrogovou a protifajčiarskou tematikou priblížili žiakom 2. stupňa nebezpečenstvá a dôsledky nesprávneho životného štýlu. Na besede a pri hravých kvízoch si však mohli uvedomiť, že  majú možnosť nájsť si vhodnú alternatívu pre svoj život a zmysluplné trávenie voľného času .

 

Deň múzeí a galérií (18.máj 2018)

Ponitrianske múzeum v Zlatých Moravciach každoročne organizuje v tomto čase potulky po histórii mesta. Tohto roku pod názvom „ Krok za krokom po minulosti rodiny Migazzi “ znova sprístupnili podzemné priestory Župného domu. Tu sme si pozreli krátku scénku , ktorá nám predstavila členov rodiny Migazzi a ich veľký prínos pre mesto a jeho okolie. Deti boli milo prekvapené krásnymi kostýmami účinkujúcich, ktoré v priestoroch suterénu a komornej atmosféry pôsobili veľmi prekvapivo . Neskôr sa presunuli do parku , kde navštívili hrobku Migazziovcov, ktorá býva sprístupnená len veľmi sporadicky.

 

Svetový deň kreslenia (16.máj 2018)

Pri príležitosti tohto sviatku si všetci žiaci školy mohli na vybraných vyučovacích hodinách kresliť alebo vyfarbovať. Tí najmenší sa vybrali pred školu a krásne pokreslili kriedami chodník veselými výjavmi zo svojho života. Ďalší žiaci mohli využívať rôzne techniky kresby a maľby na zachytenie svojich zážitkov alebo snov a boli aj takí, ktorí si vybrali vyfarbovanie antistresových omaľovaniek.

 

Deň svätého Floriána (4. máj 2018)

Aj požiarnici majú svoj sviatok. Je ním sviatok sv. Floriána, ktorý je ich patrónom. O svojej náročnej práci porozprávali žiakom 1. stupňa a ukázali im prístroje, zariadenia a dopravné prostriedky, ktoré im pomáhajú pri ochrane života a majetku obyvateľov. Deťom sa , samozrejme , najviac páčilo hasičské auto a možnosť posedieť si v ňom.

 

Aktivity ku Dňu Zeme (23.apríl 2018)

Žiaci celej školy sa pod vedením svojich triednych učiteľov zúčastnili brigády v okolí školy a v mestskom parku, kam chodia relaxovať a cvičiť do telocvične pod nebom. Ostali po nich čisté uličky a park bez odpadkov. Dúfajme, že bude ich aktivita odmenená a budú sa z čistého okolia tešiť aj ostatní obyvatelia mesta. Na Deň Zeme sa žiaci pripravovali už týždeň, pretože na hodinách vlastivedy a prírodopisu hovorili o tejto tematike a navyše na hodinách výtvarnej výchovy pripravili obrázky a ekoplagáty, zamerané na ochranu životného prostredia. Svoje práce predviedli aj obyvateľom a návštevníkom mesta, ktorí si ich mohli pozrieť na oplotení našej školy .

 

Triedime odpad (19.4.2018)

Žiaci 1.stupňa si vypočuli prednášku na tému „ Triedime odpad “ , doplnené o krátke video ukážky. Dozvedeli sa , prečo je potrebné triediť odpad na jednotlivé typy a používať kontajnery na to určené. Veríme , že svoje znalosti využijú aj vo svojom domácom prostredí .

Fašiangová veselica (7. február 2018)

Fašiangy patria medzi pohyblivé sviatky začínajúce sa od Troch kráľov a končiace Popolcovou stredou. Zaužívaním kresťanských noriem pôstu sa vyvíjali ako vyvrcholenie zábav a zvykov pred 40-dňovým pôstom. Fašiangy boli časom priadok, zakáľačiek, svadieb. Konali sa fašiangové obchôdzky s rôznymi typmi masiek sprevádzané fašiangovými tancami. Stierali sa pri nich spoločenské rozdiely, parodovali sa oficiálne ceremoniály, povolania, činnosti ale i konkrétni ľudia. Na fašiangy sa konzumovali veľmi sýte jedlá – klobásy, slanina. jaternice. Funkciu obradového pečiva mali šišky, pampúchy a fánky, ktoré mnohé gazdinky doteraz v tomto období pripravujú. Fašiangové zvyky sa v redukovanej podobe zachovávajú na väčšine územia Slovenska. Tak ako minulý rok, i tento rok sme si 7.2.2018  pripomenuli  tradície a zvyky fašiangového obdobia v priestoroch Mestského múzea v Zlatých Moravciach. O fašiangovú zábavu sa postaralo spievaním fašiangových ľudových piesní Občianske združenie Babička zo Zlatých Moraviec. Žiakom sa program veľmi páčil a spolu s Babičkami si zaspievali a zatancovali na známe ľudové piesne. Fotografie si môžete pozrieť TU . V podaní Babičiek sme si mohli pozrieť aj program o tom, čo kedysi naši predkovia robili za dlhých zimných večerov. Fotky TU.

Karneval (1.február 2018 )

V prvý februárový deň veselé masky obsadili celú školu .Veľkí, malí, žiaci aj učitelia premenili triedy na šatne a spoločenskú miestnosť na tanečný parket. V maskách tancovali popri sebe princezné a šašovia, krásne dámy s rytiermi a kominármi, ale aj tigre s bosorkami. Všetci sa zabávali pri tónoch temperamentných pesničiek. Fotografie si môžete pozrieť TU.

O troch grošoch  (24.január 2018)

Rozprávka O troch grošoch je jednou z najznámejších slovenských ľudových rozprávok. Jej posolstvom je nezištnosť a láska k rodine. V dnešnej dobe sa kladie veľký dôraz na finančnú gramotnosť a rozumné hospodárenie , preto aj na príklade chudobného cestára si žiaci mohli uvedomiť, aké dôležité je šetriť a v budúcnosti  podporovať svojich rodičov a deti. Toto predstavenie odohrali mladí herci s bábkami z divadla Portál z Prešova, ktorí u nás neboli po prvýkrát. Deti sa na predstavení zabavili a v škole si neskôr pohovorili o tejto téme so svojimi triednymi učiteľmi.

Požitavské kroje na bábikách (22. január 2018)

Bábiky Márie Pekárovej odeté v miniatúrnych kópiách skutočných sviatočných a svadobných krojov z Horného Požitavia prezentujúce bohatstvo slovenského folklóru sú vystavené od 9.1. – 6.3.2018 v priestoroch Mestského múzea v Zlatých Moravciach, na výstave Požitavské kroje na bábikách. Túto výstavu navštívili aj naši žiaci 22.1.2018 v rámci hodín pracovného vyučovania. Stretli sa s autorkou výstavy p. Pekárovou, ktorá im pripravila aj workshop, na ktorom si mohli vyskúšať , akú šikovnosť a trpezlivosť je potrebné mať na vytvorenie takýchto krásnych umeleckých diel. Mária Pekárová zo Zlatých Moraviec sa venuje šitiu ľudových krojov na bábiky vyše 20 rokov. Vzťah k tejto ručnej práci sa u nej začal vyvíjať už v ranom detstve. V dobe keď vyrastala nebol žiadny televízor. Po príchode zo školy a vo voľnom čase sedávala pri svojej strynej, ktorú pozorovala pri šití krojov. Z času na čas jej pomáhala a skúšala prišívať koráliky na čepiec. Vtedy ešte ani netušila, že niekedy sa bude tomu venovať aj ona. Zlom nastal, keď jej vnučka ostrihala bábike vlasy a ona jej spravila čepiec. Neskôr odela nájdené bábiky do svadobného kroja, ktorý ušila podľa fotografií svojej svokry a rodičov. Odvtedy sa venuje šitiu krojov na bábiky, ktorých počet dnes odhaduje na vyše 300 kusov. Ľudová umelkyňa vystavovala svoje bábiky nielen v širokom okolí Zlatých Moraviec, ale aj v Bruseli. Jej bábiky zdobia domácnosti nielen na Slovensku, ale i v Rakúsku, Nemecku, či Južnej Amerike. Na výstave v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach predstaví približne 40 bábik odetých do sviatočného a svadobného kroja z Horného Požitavia. Originálne miniatúrne kópie skutočných krojov vypracované do detailov prezentujú svojimi charakteristickými znakmi, farebnými odlišnosťami a výzdobou jednotlivé oblasti, z ktorých pochádzajú a bohatstvo slovenského folklóru. Fotografie si môžete pozrieť TU.

Posedenie s koledami (21.december 2017)

V posledný predvianočný školský deň sme si čakanie na Vianoce spestrili posedením pod jedličkou. Učitelia v doprovode p. učiteľa Štrbu zaspievali známe vianočné koledy a piesne a deti sa s veľkou radosťou pripojili. Atmosféra bola krásna a domov všetci odchádzali sviatočne naladení . Fotografie si môžete pozrieť TU.

Prehliadka tvorivosti  (6. december 2017)

V priestoroch auly UKF v Nitre sa aj tento rok konala prehliadka tvorivosti žiakov špeciálnych škôl nitrianskeho kraja. Zúčastnili sa jej tradične aj žiaci našej školy z tanečného krúžku. Pod vedením p. učiteľky Eriky Šramkovej a Evy Zvolenskej zatancovali krásny tanček na hudobný podklad k piesni Na bieleho koňa. Keďže sa prehliadka konala v predvianočnom období, toto vystúpenie krásne podfarbilo zimnú rozprávkovú atmosféru. Fotografie si môžete pozrieť TU 

Vianočné trhy  (6.december 2017)

Každoročne naši učitelia so svojimi žiakmi na hodinách pracovného vyučovania zhotovujú krásne vianočné ozdoby, dekorácie a pečú sladkosti rôzneho druhu. Tieto potom ponúkajú na vianočných trhoch v Bratislave. Výťažok z predaja sa využije na nákup materiálu na ďalšie krásne výrobky. Fotografie si môžete pozrieť TU

Mikuláš (6.december 2017)

Mikuláš navštívil žiakov na Slnečnej ulici aj na ulici Janka Kráľa. Všetkým deťom priniesol dobrotky a ony mu za to zaspievali a zarecitovali krásne básničky. Fotografie si môžete pozrieť TU.

Európsky týždeň boja proti drogám (13. – 19.november 2017)

Európsky týždeň boja proti drogám , ktorý je vyhlásený Európskou komisiou , si pripomíname od roku 1998. Naši žiaci na túto tému maľovali obrázky pod názvom Slnko nad nami  a zúčastnili sa besedy s protidrogovou tematikou.Fotografie si môžete pozrieť TU.

Rumcajs (10.november 2017)

Divadelné predstavenie Rumcajs je príbeh chudobného obuvníka , ktorý sa kvôli panskej zlobe musel stať zbojníkom. Ako každá rozprávka, aj táto mala dobrý koniec a bola odmenená veľkým potleskom a úsmevom detí aj učiteľov. Divadelníci z divadla Clipperton y Banskej Bystrice nám už mnohokrát predviedli, že ich repliky sú vtipné a ich piesne majú moderný hudobný podklad s veselými zapamätateľnými textami. 

Bežecký maratón (6.november 2017)

Bežecký maratón sa v našej škole konal pri príležitosti Svetového dňa behu 5.11.2017. Na hodinách telesnej výchovy si žiaci skúsili vytrvalostný beh a neskôr mali besedu o športe a jeho dôležitosti  pre správny vývoj  osobnosti.

Zvieratkovo (3.november 2017)

Zvieratkovo  je názov edukačného programu, ktorý pre žiakov 4.-9. ročníka pripravili lesní pedagógovia z odštepného závodu Lesy Topoľčianky , ktorí každoročne prichádzajú s výbornými vzdelávacími aktivitami. S pomocou maňušiek Jožka Ježka a Veveričky Evičky vštepovali žiakom informácie o faune a flóre našich lesov a o potrebe ochrany prírody. Bohatú fotogalériu s viac ako 70 fotografiami si môžete pozrieť TU

Pyšná princezná (24.október 2017)

Pyšná princezná  je názov rozprávky, s ktorou k nám zavítali mladí herci z Prešovského divadla Portál. Deti  sa pobavili sa na výborných gagoch a hereckých výkonoch. Z rozprávky získali aj ponaučenie, že nie je správne byť pyšný, ale je potrebné vážiť si ľudí pre ich dobré vlastnosti. Tému pýchy neskôr využili na výtvarnej výchove pri ilustrácii rozprávky a pri verbalizácii vybraných slov.Fotografie si môžete pozrieť TU.

Dopravná výchova (20.október 2017)

Dopravnej výchove sa venovali žiaci 5. ročníka , ktorí si s p. učiteľkou Šramkovou vzali do starostlivosti malých prváčikov , aby ich v rámci tútorskej spolupráce poučili  o dopravných značkách a o pravidlách cestnej premávky. Fotografie si môžete pozrieť TU.

Medzinárodný deň stromov (19.október 2017)

Medzinárodný deň stromov si žiaci 4. -9. ročníka pod vedením p. učiteľa Jána Štrbu a triednych učiteľov pripomenuli hodinou v prírode.  Zo školských priestorov sa príjemnou prechádzkou presunuli  na breh riečky Žitava . Cestou sledovali krásne jesenné sfarbenie stromov a listov a cibrili si vedomosti o nich. Na brehu rieky si porozkladali karimatky a v skupinách vypĺňali pracovné listy . Za svoje vedomosti dostali sladkú odmenu. Aj takéto netradičné formy zážitkového vyučovania dodajú deťom mnohé vedomosti a zároveň príjemnú zábavu. Dôležité však je najmä to, že si nevtieravou formou uvedomia význam stromov a potrebu ich ochrany. Fotografie si môžete pozrieť TU

Požitavská výstava drobných zvierat (29.september 2017)

Výstava sa konala v amfiteátri mesta Zlaté Moravce . Veľkí  i malí žiaci sa potešili pohľadom na  králiky rôznych farieb a veľkostí , sliepky, kohúty , morky , holuby a kozičky. Nie všetky deti v tejto dobe majú možnosť vidieť toľko druhov zvieratiek , preto sa veľmi  tešili a rozšírili si tak vedomosti z vecného učiva , vlastivedy aj prírodopisu. Fotografie si môžete pozrieť TU.

Európsky týždeň športu  (28.september 2017)

Je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe, ktorá sa koná už po tretíkrát . Hlavnou témou kampane  je BeActive , ktorá nabáda k športu po celý rok. Aj my sme sa zapojili s našimi žiakmi a podporili sme zdravý životný štýl a intergráciu fyzickej aktivity do rôznych predmetov. 28. septembra prebiehal tzv. European schol sport day ( Európsky školský športový deň) a my spolu s našimi žiakmi sme venovali 120 minút rôznym pohybovým a športovým aktivitám. Všetci sme sa výborne zabavili a zároveň urobili niečo pre svoje zdravie. Akciu organizovala p. učiteľka Erika Šramková. Fotografie si môžete pozrieť TU

Slávnostné zahájenie školského roku 2017/2018

4. septembra 2017 sa zaplnil školský dvor džavotom detí a usmiatymi tvárami rodičov a učiteľov. Všetkých srdečne privítala riaditeľka školy PhDr. Zita Záhorská. Zaželala žiakom veľa úspechov v novom školskom roku a učiteľom veľa trpezlivosti pri odovzdávaní vedomostí. Po slávnostnom zahájení žiakov prevzal triedni učitelia a oboznámili ich s úvodnými informáciami ohľadne organizácie školského roka.