školský rok 2018/2019

Slávnostné ukončenie šk. roku (28.jún 2019)

So žiakmi sa na nádvorí školy rozlúčila riaditeľka školy  , pochválila šikovných a povzbudila menej úspešných žiakov. Vysvedčenia si prevzali z rúk svojich triednych učiteľov. Všetci sa rozlúčili a zaželali si krásne prázdniny, plné zábavy a oddychu .

_______________________________________________________________________________

 

Výtvarné súťaže  - výsledky

V školskom roku 2018/2019 sa žiaci našej školy zúčastnili rôznych výtvarných súťaží.Ich úspechy a ocenenia si môžete pozrieť v nasledujúcom textovom súbore TU.

_______________________________________________________________________________

Školské výlety (10.jún 2019 a 25.jún 2019)

Koncoročné výlety zorganizovali učitelia v krásnom okolí nášho regiónu. Žiaci B variantu navštívili Zubriu oboru a žiaci 2.stupňa si zašportovali a opiekli špekáčiky v Pstruhovom raji  v Topoľčiankach.

_______________________________________________________________________________

 

Triedenie odpadu (19.jún 2019)

Ešte pred koncom školského roka sa žiaci zúčastnili interaktívnej besedy Triedime odpad. Je dôležité , aby si uvedomili, že sme dostali krásnu krajinu, ktorú je veľmi dôležité ochraňovať, aby aj naše deti a ďalší potomkovia  , si mohli užívať jej krásy.

_______________________________________________________________________________

Deň detí (6. jún 2019)

Medzinárodný deň detí sme oslávili športom, tancom a veselými  hrami na dvore aj v parku. Deti si pochutili na chutných sladkostiach a ovocí.

_______________________________________________________________________________

 

Zlatokop (3.jún 2019)

Nádvorie Migazziovského kaštieľa oživilo Mestské múzeum v Zlatých Moravciach názornou ukážkou prácu zlatokopa, ktorá bola nielen zaujímavá, ale i fyzicky náročná. Žiaci si vyskúšali , ako nabrať lopatkou privezený piesok z potoka Zlatňanka, preosiať ho cez sito do ryžovacej panvice a následne krúžiť, kým sa neodplaví nežiaduci materiál a neobjavia na dne očakávané zlatinky. Keďže deti milujú ligot zlata, táto činnosť ich veľmi potešila.

_________________________________________________________________________________________________

 

Futbalový turnaj (23.máj 2019)

Na futbalový turnaj v Nesvadoch sa pripravovali žiaci 5. – 9. ročníka. Vo veľkej konkurencii sa umiestnili na 5. mieste. Sláva víťazom, česť porazeným !

__________________________________________________________________________________________________

Stretnutie s hasičmi (3.máj 2019)

S náročnou prácou hasičov sa žiaci oboznámili v hasičskej zbrojnici. Pozreli si dopravné prostriedky , zariadenia , náradie a odevy , ktoré hasiči pri svojej náročnej práci používajú. Zároveň sa ich mohli spýtať na činnosti , ktoré vykonávajú. Deti ich príbehy veľmi zaujali, najviac ich však zaujímalo, ako sa môžu stať hasičmi.

_______________________________________________________________________________

 

Deň Zeme (26.apríl 2019)

Pri príležitosti Dňa Zeme žiaci namaľovali obrázky, ktoré boli vyložené na plote školy a vytvorili tak krásnu galériu v prírode. Okrem toho sa zúčastnili brigády v okolí školy a v parkoch, ktoré využívajú na vychádzky a cvičenie v prírode.

_________________________________________________________________________________________________

Lesná pedagogika (17.apríl 2019)

„ Lesná pedagogika “ je názov projektu , ktorý každoročne organizujú zamestnanci Lesy SR, odštepného  závodu v Topoľčiankach Ing. Michaela Pacalajová , Ing. Katarína Garajová , Ing. Martin Sýkora. Učia deti v prírode o prírode. Spoznávajú životnú cestu stromov, rastliniek a zvierat. Je to veľmi poučné podujatie, pretože lesní  pedagógovia pristupujú k žiakom individuálne a informácie im podávajú deťom blízkym spôsobom.

__________________________________________________________________________________________________

Deň vody (22.marec 2019)

V rámci environmentálnej výchovy sa žiaci zúčastnili interaktívnej besedy pri príležitosti  Dňa vody. Pripomenuli si , aké je dôležité mať vodu na každodenné použitie. Následne na hodinách vlastivedy , prírodovedy a výtvarnej výchovy na túto tému zhotovili svoje projekty.

_________________________________________________________________________________________________

Moje Slovensko (9.marec 2019)

Vernisáž 16. ročníka výtvarnej súťaže žiakov  so zdravotným znevýhodnením nitrianskeho kraja „ Moje Slovensko“ sa konala v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Zlatých Moravciach. Žiaci celého kraja odoslali do našej školy svoje práce, ktoré hodnotili viacerí odborníci . Víťazi sa zúčastnili slávnostnej vernisáže s bohatým programom, ktorý nacvičili naši učitelia so žiakmi v rámci krúžkovej činnosti. Okrem diplomov žiaci získali aj pekné vecné ceny. Výsledky si môžete pozrieť TU.

_______________________________________________________________________________

 

Včelárstvo (15.marec 2019)

„ 100 rokov včelárstva na Slovensku“  je názov výstavy, ktorú si pozreli žiaci v Ponitrianskom múzeu . Vývoj a technológiu včelárstva priblížili fotografie, dokumenty, plagáty, odborná literatúra, úle, plásty, medomet, včelárske náradie a nástroje a iné trojrozmerné predmety. Deti sa bližšie oboznámili s náročnou cestou, ktorou sa k nim dostane sladký medík.

_______________________________________________________________________________

 

Čarovný hrniec (19. február 2019)

Divadelné predstavenie Čarovný hrniec potešilo veľkých aj malých. Zahrali nám ho divadelníci z divadla Portál z  Prešova , zaspievali a rozosmiali všetky deti.

_______________________________________________________________________________

 

Maškarný ples (8. február 2019)

Tak ako každoročne , aj tento február sa niesol v znamení očakávania detského karnevalu. Zorganizovali ho naše šikovné pani vychovávateľky . Žiaci aj učitelia sa vo veselých maskách zabavili a zatancovali si. Celá spoločenská miestnosť hýrila farbami a dobrou náladou.

_______________________________________________________________________________

Vianočná besiedka (18.december 2018)

V dopoludňajších hodinách sa  18.decembra v našej škole uskutočnilo veľmi  milé stretnutie pri vianočnom stromčeku. Pripravili ho žiaci B a C variantu a praktickej školy so svojimi učiteľkami, asistentkami a vychovávateľkami. Pozvali naň všetkých rodičov a vedenie školy. V príjemnej vianočnej atmosfére si rodičia pozreli vystúpenie svojich detí, ponúkli sa vianočným pečivom a punčom, ktorý pripravili žiaci praktickej školy.

 

__________________________________________________________________________________________________

Tradičné Vianoce (12.december 2018)

V mestskom múzeu v Zlatých Moravciach sme so žiakmi 2. stupňa absolvovali rozprávanie o zvykoch a tradíciách štedrovečerného stolovania v minulosti . Potešili sme sa pri spievaní vianočných kolied so SSk Zlatomoravčianka. Popri spomínaní na minulosť nás tiež očakávala ochutnávka výborných vianočných pupáčikov .

__________________________________________________________________________________________________

Cesta časom (11.december 2018)

Prehliadka tvorivosti. 17. ročníka krajskej prehliadky tvorivosti žiakov špeciálnych škôl pod názvom „ Cesta časom “sa zúčastnili ôsmi žiaci 6. -9 .ročníka ,členovia tanečného krúžku. Pod vedením p. uč. E. Šramkovej a E. Zvolenskej nacvičili tango na hudbu piesne Skúšame sa nájsť skupiny Peter Bič Projekt. Aj tento tanček obohatil program , ktorý každoročne organizuje ŠZŠ Čermáň v Nitre . Všetci účinkujúci i diváci sa v rámci programu presúvali v čase od pradávnych dôb až po súčasnosť Slovenska a užili si veľa pekných speváckych , tanečných i dramatických vystúpení. Vypočuli si aj piesne speváčky Brigity , ktorá je tradičnou účastníčkou tohto krásneho podujatia.

_______________________________________________________________________________

 

Konečne prišiel Mikuláš ! (6. december 2018)

6. decembra všetky deti v ich triedach navštívil Mikuláš. Za asistencie anjela a Pani Zimy rozdali deťom sladké dobrotky a tie poďakovali formou básničiek a vianočných piesní.

 

_______________________________________________________________________________

Aladin (5.december 2018)

V tento predvianočný čas zavítali medzi deti divadelníci z divadla Clipperton. Predstavili nám novú rozprávku Aladin. Ani tentokrát nechýbal humor a profesionalita hereckých výkonov. Dobrá nálada a úsmev všetkých prítomných divákov svedčili o spokojnosti s predstavením. Už teraz sa tešíme na novú rozprávku.

_______________________________________________________________________________

 

Páračky v múzeu (22. november 2018)

Tradícia párania peria ožila v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach, ktoré je pobočkou Ponitrianskeho múzea v Nitre. Členky občianskeho združenia Babička zo Zlatých Moraviec premenili vo štvrtok 22. novembra priestory múzea na tradičnú dedinskú izbu. Podujatie s názvom Páračky v múzeu obsahovalo ukážky driapania peria, ktoré sprevádzalo rozprávanie o tejto tradícii a spev piesní. Táto činnosť bola spoločenskou udalosťou, ktorá sa v minulosti konala v zimnom období po ukončení poľných prác. Ženy a dievčatá sa schádzali v jednej domácnosti, kde driapali perie domácej gazdinej do chystanej výbavy pre dcéru či pred krstinami. Perie sa páralo vo večerných hodinách do polnoci, pritom sa rozprávali žartovné i strašidelné príbehy a spievali sa piesne. Páračky sa nezriedka končili aj rôznymi hrami či tancom . Po skončení prác gazdiná všetkých pohostila koláčmi, sušeným ovocím či pálenkou. Aj my s deťmi sme si zaspievali a zabavili sme sa a pritom nás aj pohostili tradičnými jedlami, ktoré sa v minulosti podávali pri tejto udalosti.

_______________________________________________________________________________

 

Európsky týždeň boja proti drogám (14. november 2018)

V priebehu tohto týždňa sme zorganizovali  výstavu výtvarných prác žiakov pod názvom „Slnko nad nami “. Zároveň si preštudovali letáčiky o nebezpečenstve a rizikách požívania drog. Žiakom 5.-9. ročníka bol premietnutý edukatívny film „ Až do dna“ , v ktorom sa poukazovalo prostredníctvom skutočných príbehov a výpovedí renomovaných odborníkov na príčiny a následky pitia . Zároveň sa poukazuje na dôležitú úlohu rodiny , ktorá je kľúčovým faktorom pri formovaní postojov žiakov. Na záver sme voľne diskutovali o uvedenej téme.

__________________________________________________________________________________________________

Stredoeurópsky deň stromov (17. október 2018)

Myšlienka osláv Dňa stromov vznikla už v 19. storočí v americkej Nebraske a postupne sa rozšírila do celého sveta. Presný dátum osláv sa v každom štáte alebo regióne líši v závislosti na klimatických podmienkach vhodných k vysádzaniu stromov. V stredoeurópskych krajinách bol za dátum dňa stromov ustanovený 20. október. V tento deň sa schádzajú členovia rôznych organizácií a jednotlivci, aby si pripomenuli dôležitosť a význam stromov pre život, spoločne ich vysádzali a realizovali ďalšie zaujímavé aktivity a programy. Slovenská agentúra životného prostredia si tento deň pripomenie aj výchovno-vzdelávacím programom Spoznaj svoj strom. Žiakom 5. - 9 . ročníka pán učiteľ Štrba pútavou formou porozprával,  aké stromy môžu na potulkách lesom alebo mestom uvidieť, ako a podľa čoho ich môžu spoznať. Stromy mohli žiaci určovať aj podľa ich listov, plodov alebo šišiek, naučili sa priraďovať plody k listom a listy k stromom. Porozprával a ukázal im, čo všetko sa dá z listov vyrobiť, alebo ako sa s listami či plodmi dá zabaviť. Na záver si získané vedomosti zopakovali pomocou kvízu.

_______________________________________________________________________________

 

Deň bielej palice (15. október 2018)

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pripravila deviaty ročník dopravno-osvetovej akcie Deň bielej palice. V spolupráci s políciou sa uskutočnil na 60 priechodoch pre chodcov v 51 mestách pri príležitosti Svetového dňa bielej palice. Zámerom tradičného podujatia je zvyšovať informovanosť vodičov a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky so zrakovým postihnutím aj na bariéry na verejných priestranstvách, ktoré môžu pre nevidiacich ľudí predstavovať nebezpečenstvo a viesť až k úrazu . Jedným z najdôležitejších zmyslov človeka je zrak , bez ktorého je veľmi náročné pohybovať sa , pracovať , učiť sa , ale aj  vykonávať každodenné rituály.  Je dôležité a potrebné hovoriť s deťmi o ľuďoch s rôznymi obmedzeniami a hendikepmi. „ Svetový deň bielej palice “ sme využili na to, aby sme žiakom priblížili tento problém.

__________________________________________________________________________________________________

Výchovný koncert (12. október 2018)

 

Výchovný koncert „ Spievajže si , spievaj “organizovali manželia Hlbokí z Piešťan. Cieľom výchovného koncertu bolo oboznámiť žiakov s ľudovými piesňami , zvykmi , hudobným inštrumentárom Slovenska, ľudovými tradíciami a obyčajmi. Výchovný koncert bol zostavený z ukážok zvukovo najpôsobivejších ľudových nástrojov Slovenska. Prezentácia nástrojov bola sprevádzaná hovoreným slovom o ich histórii , výrobe alebo zaujímavostiach v súvislosti s nimi . Programovú os tvorila aj ľudová pieseň , ktorá človeka sprevádzala od kolísky cez rôzne životné udalosti a je neoddeliteľnou súčasťou nášho života

__________________________________________________________________________________________________

Ľudové misie (26. september 2018)

26.septembra 2018 sa v našej škole uskutočnilo v rámci predmetu náboženstvo stretnutie s misionármi - katolíckymi kňazmi.  Toto stretnutie bolo v rámci ľudových misií, ktoré sa konali v meste Zlaté Moravce. Ľudoví misionári spolu s laikmi priniesli našim žiakom 2. stupňa svedectvá zo svojich životov a posilnili v nás všetkých  správne životné hodnoty . Zamerali sa  na mládež a na problémy, ktoré mladí ľudia prežívajú. Hranými scénkami a krátkymi filmami ponúkli  všetkým  tie najsprávnejšie riešenia.

__________________________________________________________________________________________________

Európsky týždeň športu - Deň behu (21. september 2018)

Európsky týždeň športu – Deň behu. V rámci primárnej prevencie závislostí a sociálno-patologických javov sa naša škola zapojila do Európskeho týždňa športu. Počas týchto športových dní 26.9. a 15.10. 2018 sme zorganizovali pre žiakov športové podujatie, do ktorého boli zaradené rôzne bežecké aktivity a súťaže. Prostredníctvom týchto preventívnych aktivít vedieme žiakov ku kvalitnejšiemu a hodnotnejšiemu spôsobu života a podporujeme ich fyzické , psychické a sociálne zdravie.

__________________________________________________________________________________________________

Slivkobranie (14. september 2018)

Počas celého roka Ponitrianske múzeum organizuje viacero krásnych podujatí  . Jesennou témou bolo Slivkobranie . Stará ľudová tradícia slivkobranie, ktorú si pamätajú ešte naši starí rodičia, pomaly sa vytráca z nášho života. Táto celospoločenská udalosť na sklonku leta bola vždy spojená so zábavou, spevom a rozprávaním rôznych žartovných príbehov. V minulosti nebolo nič lepšie, ako lekvár z domácich sliviek. III. ročník Slivkobrania v múzeu otvorila dňa 14. septembra 2018 na nádvorí Migazziovského kaštieľa v Zlatých Moravciach lektorka múzea Viera Tomová. Zaujímavým rozprávaním priblížil Anton Števko varenie domáceho lekváru, ktorý patril vždy k tej najlepšej pochúťke. Dozreté voňavé  slivky sa najskôr striasali zo stromov, umývali a vykôstkované varili vo veľkom medenom kotlíku na miernom ohni za neustáleho miešania drevenou varechou. V minulosti sa na varenie nepoužívali spadnuté slivky, ale iba tie, z ktorých sa dala ľahko vylúpnuť kôstka.  Pri miešaní lekváru sa striedali všetci rodinní príslušníci, aby neprihorel. Voda a cukor sa nepridávali. Okolo varenia bolo vždy veľa roboty, ale aj veselo. Spievalo sa a zabávalo, veď dobre uvarený lekvár sa varil takmer celý deň, až kým z naberačky neodkvapkávala tzv. brečka. Lekvár sa nakoniec lieval do hlinených, drevených alebo slamených nádob a prekrytý plátennou handrou obviazal motúzom. Takto uskladnený vydržal v komore dlho a gazdiné ním plnili buchty, slivkové koláče a veľmi chutný bol aj na doma upečenom chlebe. Kultúrne podujatie zorganizovalo Mestské múzeum v Zlatých Moravciach - pobočka Ponitrianskeho múzea v Nitre v spolupráci s MSKŠ v Zlatých Moravciach a Speváckym súborom Zlatomoravčianka. Členovia súboru pod vedením Vladimíra Rumanka pripravili pre návštevníkov podujatia pekný umelecký zážitok. V programe nechýbala ani ochutnávka lekváru s chutným chlebom.

__________________________________________________________________________________________________

 

Slávnostné zahájenie školského roku 

3.9. Pani riaditeľka privítala žiakov , rodičov a učiteľov a zaželala im v novom školskom roku veľa úspechov a trpezlivosti pri plnení školských povinností .