Zamestnanci školy

Vedenie školy:

 

● Riaditeľka školy: PhDr. Zita Záhorská

 

● Zástupkyňa riad. školy pre ŠZŠ – A variant: Mgr. Martina Belicová

 

● Zástupkyňa riad. školy pre  ŠZŠ – B, C variant, trieda pre žiakov s AU alebo ďalšími PVP s MP; ŠKD; ŠMŠ:  Mgr. Lucia Farkašová

 

Pedagogickí zamestnanci:

Učitelia:

Mgr. Arpášová Eva, Mgr. Bónová Petra, Mgr. Brodňanová Martina, Mgr. Drienovská Adriana, Mgr. Gregorová Soňa, Bc. Havettová Simona, Mgr. Katrincová Andrea, Mgr. Korcsoková Miroslava, Mgr. Levická Erika, Mgr. Lukáčová Petra, Mgr. Páleníková Erika, Podhorcová Katarína, PaedDr. Skačanová Ivana, Mgr. Stolárová Eva, Šírová Lenka, Mgr. Šramková Erika, Mgr. Štrba Ján, Mgr. Valkovičová Lýdia, Mgr. Volentier Vladimír, Mgr. Zaťková Helena, Mgr. Zvolenská Eva

 

Vychovávatelia: 

Kuťková Margita, Rekšáková Helena, Rumanková Hana   

 

Pedagogickí asistenti:

Lukačovičová Dominika, Martišová Helena, Paulová Dagmar  

 

Odborní zamestnanci CŠPP:

Mgr. Bónová Petra, Mgr. Gudiaková Jana, Mgr. Rizmanová Miroslava, Mgr.  Šútorová Diana

 

Prevádzkoví zamestnanci:

Juríková Miroslava, Valentová Jana, Farkašová Lucia, Farkaš Juraj