Zamestnanci školy

Vedenie školy:

 

● Riaditeľka školy: PhDr. Zita Záhorská

 

● Zástupkyňa riad. školy pre ŠZŠ – A variant: Mgr. MartinaBelicová

 

● Zástupkyňa riad. školy pre  ŠZŠ – B, C variant, trieda pre žiakov s AU alebo ďalšími PVP s MP; ŠKD; ŠMŠ:  Mgr. Lucia Farkašová

 

Pedagogickí zamestnanci:

 

Učitelia:

Mgr. Arpášová Eva, Mgr. Boháčová Jana, Mgr. Drienovská Adriana, Mgr. Katrincová Andrea, Mgr. Korcsoková Miroslava, Mgr. Kovalčíková Mária, Mgr. Levická Erika, Mgr. Lukáčová Petra,Mgr. Páleníková Erika, Podhorcová Katarína, PaedDr. Ivana Skačanová, Mgr. Stolárová Eva, Mgr. Szalayová Anna, Mgr. Šramková Erika, Mgr. Štrba Ján, Mgr. Švarbová Mária, Mgr. Valkovičová Lýdia, Mgr. Volentier Vladimír, Mgr. Zaťková Helena, Mgr. Zvolenská Eva

 

Vychovávatelia: 

Kuťková Margita, Rekšáková Helena

 

Asistenti učiteľa:

Bc. Koniarová Beáta, Končálová Helena, Paulová Dagmar  

 

Odborní zamestnanci:

Mgr. Bónová Petra, Mgr. Gudiaková Jana, Mgr. Sedláková Dominika, Mgr.  Szabóová Diana

 

Prevádzkoví zamestnanci:

Juríková Miroslava, Farkašová Lucia, Valentová Jana, Varga Michal