Praktická škola

Praktická škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce

je od 30.06.2021 vyradená zo siete škôl a školských zariadení.