ŠkVP‚ VP ŠKD‚ ŠP


Školský vzdelávací program špeciálnej materskej školy  2022/2023  - PDF súbor

Školský vzdelávací program špeciálnej základnej školy  2022/2023 - PDF Súbor

Výchovný program školského klubu detí  2022/2023  - PDF súbor

 

Školský poriadok špeciálnej materskej školy  2022/2023  - PDF súbor

Školský poriadok špeciálnej základnej školy  2022/2023  - PDF súbor