Vzdelávanie

Aktualizačné vzdelávanie šk. rok 2019/2020

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina - priamy LINK