Organizácia šk. roka

Organizácia šk. roka 2020/2021

 

Riaditeľka školy: PhDr. Zita Záhorská

Zástupkyňa riad. školy: Mgr. Martina Belicová (príp. – 9. roč. A var. ŠZŠ)

Zástupkyňa riad. školy: Mgr. Lucia Farkašová (B, C var., elokované pracovisko –trieda pre žiakov s AU alebo ďalšími PVP s MP; ŠMŠ)

 

Triedy 2020/2021

 

Trieda

Ročník

Tried. uč.

 

0.

prípravný

Mgr. Szalayová

  1.  

prvý A

Mgr. Kovalčíková

  1.  

prvý B

Mgr. Boháčová

III.

druhý

Mgr. Drienovská

IV.

tretí

Mgr. Páleníková 

V.

štvrtý A

Mgr. Levická

VI.

štvrtý B

Mgr. Lukáčová

VII.

piaty

Mgr. Arpášová

VIII.

šiesty

Mgr. Volentier

IX.

siedmy

Mgr. Štrba 

X.

ôsmy

Mgr. Šramková

XI.

ôsmy+deviaty

Mgr. Zvolenská

XII.

trieda pre žiakov s AU alebo ďalšími PVP s MP

Mgr. Katrincová, Mgr. Korcsoková

XIII.

B1 variant

Mgr. Stolárová

XIV.

B2 variant

Mgr. Zaťková

XV.

B3 variant

PaedDr. Skačanová

XVI.

ŠMŠ

Mgr. Valkovičová, Podhorcová

ŠKD I

 

Kuťková

ŠKD II

 

Rekšáková

 

 

 

 

Školské kluby detí

 

ŠKD I

p. Kuťková

 

ŠKD II

p. Rekšáková

 

 

 

Asistenti učiteľa

 

 

Bc. Koniarová, p. Paulová, p. Končálová

 

 

Metodické orgány – vedúci

 

MZ ŠMŠ

 

Mgr. Valkovičová

MZ prípr., 1. až 4. roč. A variant ŠZŠ

 

Mgr. Szalayová

MZ 5. až 9. roč. A variant ŠZŠ

 

Mgr. Zvolenská

MZ B var., autistická trieda ŠZŠ

 

Mgr. Katrincová

MZ ŠKD

 

Rekšáková

Koordinátori, výchovné poradenstvo

 

Výchovný poradca

 

Mgr. Zvolenská

Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní

Mgr. Lukáčová

 

Žiaci vzdelávaní v zahraničí

Mgr. Zvolenská

 

 

 

 

 

 

 

Záujmové útvary

 

1

Tančekovanie

Mgr. Stolárová

 

2

Papierové všeličo

Mgr. Zaťková

 

3

Relaxačný krúžok

 

Mgr. Szalayová

4

Divadelníček

Mgr. Drienovská

 

5

Spievankovovo

 

PaedDr. Skačanová

6

Neposlušná čítanka

 

Mgr. Levická

 

7

Športový krúžok

Mgr. Volentier

 

8

Remeselníček

Mgr. Kovalčíková

 

9

Malý tvorca

Mgr. Boháčová

 

10

Spevácky krúžok

 

Mgr. Štrba

11

Tanečný krúžok

 

Mgr. Šramková

12

Výtvarný krúžok

 

Mgr. Arpášová

13

Keramický  krúžok

 

Mgr. Páleníková

 

 

Ostatní zamestnanci školy

 

Ekonómka školy: Miroslava Juríková

Školníčka: Jana Valentová

Školník: Michal Varga

Upratovačka: Lucia Farkašová