Zákazky

Súhrnná správa o zákazkách  s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 € za rok 2019

link 1, link 2 ,link 3 , link 4

Súhrnná správa o zákazkách  s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 € za rok 2018 - priamy link

 

Súhrnná správa o zákazkách  s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 € za IV. štvrťrok 2017 - priamy link

Súhrnná správa o zákazkách  s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 € za II. štvrťrok 2017 - priamy link

Súhrnná správa o zákazkách  s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 € za IV. štvrťrok 2016 - priamy link

Súhrnná správa o zákazkách  s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 € za III. štvrťrok 2016 - priamy link

Súhrnná správa o zákazkách  s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 € za II. štvrťrok 2016 - priamy link


TOPlist