Rada školy

Zloženie rady školy

Predseda :

Mgr. Eva Arpášová (za pedagogických zamestnancov)

 

členovia :

Mgr. Eva Zvolenská (za pedagogických zamestnancov)

Miroslava Juríková  (za nepedagogických zamestnancov)

PaedDr.Ľudmila Kováčová  (za zriaďovateľa)

Mgr. Danuša Holá (za zriaďovateľa)

Mgr.Jana Bartová (za zriaďovateľa)

PhDr. Radovan Štukovský (za zriaďovateľa)

Jana Gregorová  (za rodičov)

Denisa Lacová  (za rodičov)

Marianna Šabová  (za rodičov)

Andrea  Rácová (za rodičov)

 

 


TOPlist