Zmluvy

Oprava havarijneho stavu strechy 2016

Zmluva - PDF súbor

Rozpočet - PDF súbor

Krycí list rozpočtu - PDF súbor

 

Zmluvy o poskytovaní stravy

Zmluva o poskytovaní stravy 2016  - PDF súbor

Zmluva o poskytovaní stravy 2015  - PDF súbor

Zmluva o poskytovaní stravy 2014  - PDF súbor

Zmluva o poskytovaní stravy 2013  - PDF súbor

Zmluva o poskytovaní stravy 2012  - PDF súbor

Zmluva o poskytovaní stravy 2011  - PDF súbor

 

Potvrdenie o fyzickom prevzatí majetku  - PDF súbor

Zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie  - PDF súbor

Zmluva o nájme nebytových priestorov  - PDF súbor


TOPlist