Comenius 2010 - 2012

Hrajme sa s rozprávkami

Školský projekt - Hrajme sa s rozprávkami - je zameraný na hľadanie a nachádzanie nových ciest rozvoja komunikácie detí s mentálnym postihnutím, prekonávanie bariér a vnášanie nových, jedinečných benefitov do ich života alternatívnymi formami vyučovania. Za prioritné považujeme podporovanie a aktivovanie komunikácie zážitkami a osobnou skúsenosťou z rozprávkového deja, rozlišovaním dobra a zla. Zlepšenie a skvalitnenie komunikácie sa snažíme dosiahnuť sociálnou interakciou detí, hraním rolí, dramatizáciou a imitačnými hrami. Rozprávka pomáha príjemnou formou prekonávať deťom seba samého, napredovať a zlešovať ich zručnosti. Náš projekt umožní deťom stretnúť sa pri jednej spoločnej činnosti a nadviazať "spoločnú reč" i keď niekedy bez slov. Rozprávky typické pre danú krajinu sa deti naučia prezentovať rôznymi spôsobmi. Rozprávku hrajú ako divadelné predstavenie, bábkovú hru, muzikál, pantomímu. Deti o rozprávke kreslia, maľujú, modelujú, spievajú a hrajú na jednoduchých hudobných nástrojoch. Prostredníctvom týchto aktivít podporujeme stimulovanie ich reči, vytváranie pojmov, rozširovanie a obohacovanie slovnej zásoby. Zo zrealizovaných aktivít pripravíme DVD, CD a vymeníme si ich navzájom s partnerskými školami.Na spoločných projektových stretnutiach každá krajina zahrá svoju rozprávku.Výsledným spoločným produktom nášho projektu je rozprávková kniha - Rozprávka môjho života. Táto kniha obsahuje šesť rozprávok, ktorú tvoria rozprávky z nášho projektu. 

Priamy link na spoločnú prezentáciu z projektu si môžete pozrieť TU

Priamy link na výstavu venovanú projektu Comenius Regio TU

TOPlist