Comenius REGIO 2012 - 2014

Benefity v škole a regióne kreatívnym pohybom

V spolupráci s Krajským školským úradom v Nitre sme sa v rámci Programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio zapojili do medzinárodného projektu s názvom Benefity v škole a regióne kreatívnym pohybom. Prvé projektové stretnutie sa konalo v dňoch 22.10. - 26.10.2012. Stretnutia sa zúčastnilo 40 pedagógov - z Poľska 20, zo Špeciálnej školy a CVČ Hurbanovo 8 a zo Spojenej školy Zlaté Moravce 12 pedagógov. Všetci absolvovali prednášky a tri workshopy. Oblasť športu, tanca a enviromentálnych činností bola zastúpená športovými aktivitami, nácvikom nových choreografií, prácou s prírodným materiálom, návštevou hvezdárne v Hurbanove. Vzájomná výmena skúseností, oboznamovanie sa s novými inovatívnymi činnosťami sú pre nás veľkým prínosom v získavaní nových kompetencií a zároveň zatraktívňujú výchovno - vzdelávací proces v našej škole. 


TOPlist