Zamestnanci školy

Vedenie školy:

● Riaditeľka školy: PhDr. Zita Záhorská

● Zástupkyňa riad. školy pre ŠZŠ – A variant: Mgr. Martina Belicová

● Zástupkyňa riad. školy pre  ŠZŠ – B, C variant, aut. trieda, ŠKD; ŠMŠ:  Mgr. Lucia Farkašová

 

Pedagogickí zamestnanci:

Učitelia:

Mgr. Arpášová Eva, Mgr. Drienovská Adriana, Mgr. Karchňáková Alena, Mgr. Katrincová Andrea, Knoppová Timea, Mgr. Korcsoková Miroslava, Mgr. Kovalčíková Mária,  Mgr. Levická Erika, Mgr. Lukáčová Petra, Mgr. Páleníková Erika, Podhorcová Katarína, Mgr. Stolárová Eva,Mgr. Szalayová Anna, Mgr. Šramková Erika, Mgr. Štrba Ján, Mgr. Švarbová Mária, Mgr. Valkovičová Lýdia, Mgr. Zaťková Helena, Mgr. Zvolenská Eva

 

Vychovávatelia: 

Kuťková Margita, Rekšáková Helena, Mgr. Vaňová Ľubica 

 

Asistenti učiteľa:

Bc. Koniarová Beáta, Končálová Helena, Paulová Dagmar  

 

Odborní zamestnanci:

Mgr. Bónová Petra, Mgr. Gudiaková Jana, Mgr. Sedláková Dominika, Mgr.  Szabóová Diana

 

Prevádzkoví zamestnanci:

 

Juríková Miroslava, Farkašová Lucia, Fazekašová Eva, Valentová Jana, Varga Michal

 

 


TOPlist