Zamestnanci školy

Vedenie školy:

● Riaditeľka školy: PhDr. Zita Záhorská

● Zástupkyňa riad. školy pre ŠMŠ; ŠZŠ – B, C variant, Aut. trieda; PRŠ; 

   ŠKD: PaedDr. Ivana Skačanová

● Zástupkyňa riad. školy pre ŠZŠ – A variant, elokované pracovisko Slnečná 2: Mgr. Martina Belicová

Pedagogickí zamestnanci:

 

Učitelia:

Mgr. Arpášová Eva, Mgr. Drienovská Adriana, Mgr. Farkašová Lucia, Mgr. Karchňáková Alena, Mgr. Katrincová Andrea, Mgr. Korcsoková Miroslava, Mgr. Kovalčíková Mária, Mgr. Krejčiová Ľubov, Mgr. Levická Erika, Mgr. Lukáčová Petra, Mgr. Páleníková Erika, Mgr. Stolárová Eva, Mgr. Šramková Erika, Mgr. Štrba Ján, Mgr. Švarbová Mária, Mgr. Valkovičová Lýdia, Mgr. Zaťková Helena, Mgr. Zvolenská Eva

 

Vychovávatelia: 

Kuťková Margita, Podhorcová Katarína, Rekšáková Helena, Mgr. Vaňová Ľubica 

 

Asistenti učiteľa:

Bc. Koniarová Beáta, Končálová Helena, Paulová Dagmar  

 

Odborní zamestnanci:

Mgr. Bónová Petra, Mgr. Gudiaková Jana, Mgr. Rizmanová Miroslava, Mgr.  Szabóová Diana

 

Prevádzkoví zamestnanci:

 

Juríková Miroslava, Čapová Helena,  Fazekašová Eva, Valentová Jana, Varga Michal

 


TOPlist