ŠkVP


ŠkVP ŠMŠ  Inovovaný 2017/2018  - PDF súbor

ŠkVP ŠZŠ - Inovovaný 2018/2019 - PDF Súbor

ŠkVP ŠKD  Inovovaný 2017/2018  - PDF súbor

ŠkVP PRŠ  Inovovaný 2017/2018  - PDF súbor

Učebné osnovy  ŠZŠ - A Variant - PDF Súbor

Učebné osnovy  ŠZŠ - B Variant - PDF Súbor

Učebné osnovy  ŠZŠ - C Variant - PDF Súbor