Rozhodnite 2%

2 % z dane sa poukazujú prostredníctvom špecalnych tlačív , v závislosti od toho, kto poukazuje :

1.     Zamestnanec  - používa

2.  Fyzická osoba , ktorá podáva daňové priznanie:

3.     POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2015 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

4.     Pravnická osoba  – daňové priznanie právnických osôb (komplet ZIP)

Bližšie informácie a nutné kroky na poukázanie 2% nájdete na tomto LINKu