Dokumenty

školský rok 2018/2019

Hodnotiaca správa riaditeľky školy za školský rok 2018/2019  - Link

školský rok 2017/2018

Hodnotiaca správa riaditeľky školy za školský rok 2017/2018  - Link

školský rok 2016/2017

Hodnotiaca správa riaditeľky školy za školský rok 2016/2017  - Link

školský rok 2015/2016

Súhrnná správa o zákazkách s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou ako 1000 €  - PDF 

Hodnotiaca správa riaditeľky školy za školský rok 2015/2016  - Link

školský rok 2014/2015

Hodnotiaca správa riaditeľky školy za školský rok 2014/2015  - Link