Dokumenty

školský rok 2020/2021

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021  - Link

školský rok 2019/2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020 - Link

školský rok 2018/2019

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018/2019  - Link

školský rok 2017/2018

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2017/2018  - Link

školský rok 2016/2017

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2016/2017  - Link

školský rok 2015/2016

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2015/2016  - Link

Súhrnná správa o zákazkách s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou ako 1000 €  - PDF 

školský rok 2014/2015

Správa o výsledkoch a ppodmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2014/2015  - Link