Odborní zamestnanci CŠPP

 

Odborní zamestnanci CŠPP

 

Mgr. Zita Záhorská, riaditeľka CŠPP pri SŠ

Mgr. Jana Gudiaková, vedúci odborný zamestnanec

 

Odborní zamestnanci:

 • Mgr. Jana  Gudiaková, špeciálny pedagóg
 • Mgr. Diana Szabóová, špeciálny pedagóg
 • Mgr. Petra Bónová, špeciálny pedagóg – surdopéd
 • Mgr. Dominika Sedláková, psychológ

 

 

Kontakt: 0908 533 702, e-mail: csppzm@gmail.com

 

Zameranie činnosti odborných zamestnancov CŠPP:

 

Mgr. Jana Gudiaková, špeciálny pedagóg

Zameranie: - emocionálne a sociálne narušenie, mentálne postihnutie, telesné postihnutie,

zrakové postihnutie, viacnásobné postihnutie, vývinové poruchy učenia,

 • vývinové poruchy správania, chorí a zdravotne oslabení
 • poradenstvo pre MŠ, ZŠ, SŠ
 • podporné pedagogické činnosti v koncepte Snoezelen
 • pokračujúca ambulantná starostlivosť
 • riadiaca činnosť, evidencia a správa klientely

 

Mgr. Diana Szabóová, špeciálny pedagóg

Zameranie: - narušená komunikačná schopnosť, mentálne postihnutie, telesné postihnutie,

zrakové postihnutie, vývinové poruchy učenia, viacnásobné postihnutie,

 • chorí a zdravotne oslabení
 • poradenstvo pre MŠ, ZŠ, SŠ
 • logopedické intervencie
 • pokračujúca ambulantná starostlivosť

 

Mgr. Petra Bónová, špeciálny pedagóg/terénny špeciálny pedagóg

Zameranie:

 • sluchové postihnutie, mentálne postihnutie
 • poradenstvo pre MŠ, ZŠ, SŠ
 • autizmus a iné pervazívne poruchy
 • pokračujúca ambulantná starostlivosť

 

Mgr. Dominika Sedláková, psychológ

Zameranie:

 • psychodiagnostika,
 • vývinové poruchy správania
 • autizmus a iné pervazívne poruchy
 • poradenstvo pre školy a školské zariadenia,
 • pokračujúca ambulantná starostlivosť

 

 TOPlist