C Variant

V triedach C variantu sa vzdelávajú žiaci postihnutí autizmom a s ťažkým mentálnym postihnutím. O ich adekvátnu výchovu a vzdelávanie sa stará tím špeciálnych pedagógov. Pre špecifický charakter postihnutia majú deti zabezpečené materiálne i technické vybavenie, korešpondujúce so svetovým trendom výchovy a vzdelávania týchto detí.

Školský vzdelávací program C Variant - PDF Súbor

Učebné osnovy  ŠZŠ - C Variant - PDF Súbor


TOPlist