A Variant

 V triedach A variantu sa vzdelávajú žiaci so zdravotným znevýhodnením. Ide o deti mentálne postihnité a deti s kombinovaným postihnutím. Vzdelávajú sa podľa učebných osnov a plánov schválených MŠ SR, ako aj školským vzdelávacím programom. 

Žiaci A variantu sa vzdelávajú v ročníkoch 1.-9. a v prípravnom ročníku.

Školský vzdelávací program A Variant - PDF Súbor

Učebné osnovy  ŠZŠ - A Variant - PDF Súbor


TOPlist